Ce măsuri se iau, în plină amenințare a Coronavirusului, de către municipalitatea Giurgiu

0
697

Miercuri, 11 martie, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a adoptat un PLAN DE MĂSURI pentru prevenirea infectării/ răspândirii virusului COVID-19 ce este pus în aplicare odată cu aprobarea. Acesta cuprinde 17 puncte, cele mai importante vizând închiderea creșelor, precum și restricționarea programului la relații cu publicul. 

Iată, mai jos, toate prevederile Planului de măsuri luate de municipalitate în această perioadă:

1. Închiderea creșelor publice și private de pe raza municipiului Giurgiu, în completarea deciziei Consiliului Național pentru Situații de Urgență de a închide școlile și grădinițele, până pe data de 31.03.2020.

2. Restricționarea programului la relații cu publicul, în intervalul orar 9,00-11,00, în fiecare zi, de luni până vineri, până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, din toate direcțiile Primăriei, în ceea ce privește activitatea de primire documente, înmânări de documente, manipulări de documente și dosare care vin dinspre cetățeni spre primărie, și în sens invers.
Suspendarea audiențelor la conducerea instituției. Persoanele se vor adresa în scris, în atenția primarului, urmând să primească răspunsul în termenul legal.

3. Asigurarea unui flux controlat al cetățenilor în spațiile închise din cadrul instituției (maximum 2-3 persoane simultan). Problemele cetățenilor vor fi preluate la un ghișeu, situat la intrarea în Primărie, documentele vor primi un număr de înregistrare, iar toate comunicările privind acele documente se vor face în scris, prin Poșta Română, prin e-mail sau ridicare personală de la sediul Primăriei.

4. Punerea la dispoziția cetățenilor a unei adrese de e-mail, a unui număr de telefon, care va funcționa non-stop, un buton de acces pe site-ul Primăriei, persoana responsabilă fiind Roșu Mugurel Florin. Acestea sunt: sesizari@primariagiurgiu.ro, svsu@primariagiurgiu.ro și tel.  0246.211.627, tel verde:  0800.800.358, valabile 24 de ore din 24.
Documentele destinate oricărei direcții din cadrul Primăriei sau Consilului Local vor fi redirecționate prin departamentul de Registratură din cadrul Primăriei, urmând ca prin aceeași procedură să primească răspunsul.

5. Biroul Juridic va realiza transmiterea tuturor documentelor către instanțele de judecată prin e-mail și fax.

6. Compartimenul Autoritate Tutelară va efectua anchete sociale numai în cazurile urgente, pentru evitarea deplasării funcționarilor publici la domiciliul persoanelor care solicită acest lucru. Pentru acești funcționari publici, Compartimentul Administrativ va pune la dispoziție un minimum de măsuri de protecție (măști, mănuși și halate de protecție).

7. Suspendarea programului cu publicul, în mod direct, la Direcția de Urbanism, primirea și eliberarea documentelor realizându-se prin registratură sau prin e-mail.
Se pot utiliza numerele de telefon: 0246.211627, 0246.215.631, int. Compartiment autorizații 137, Compartiment Arhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului 235, Compartiment Arhitectură Urbană 208.

8. Restricționarea și interzicerea accesului publicului către Direcția Patrimoniu pe intrarea din b-dul CFR, din cauza spațiului restrâns și comun. Documentele vor fi preluate prin registratura centrală sau on-line. Punerea la dispoziția cetățenilor a unui număr de telefon de la Direcția Patrimoniu.
Se pot utiliza numerele de telefon: 0246.211627, 0246.215.631, int. Compartiment Patrimoniu 107, Compartiment Urmărire Executare Contracte 150, Compartiment Agricol, Fond Funciar 143, Compartimentul Cadastru și Evidență Străzi 144, precum și la fax: 0246.215.405.

9. Închiderea tuturor intrărilor din Primărie, cu excepția celei de la relații cu publicul din b-dul București.
Parcarea din curtea Primăriei Giurgiu va fi folosită exclusiv pentru personalul primăriei și al societăților subordonate.

10. Afișarea la locuințele ANL și locuințele sociale, de către S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A., a măsurilor stricte de protejare împotriva coronavirusului, precum și distribuirea de materiale necesare dezinfectării scărilor de bloc.
Restricționarea accesului în sălile de sport „Marin Anastasovici” și „Chauncey Hardy”.
Restricționarea accesului pe terenul principal de joc și antrenament din complexul sportiv „Marin Anastasovici”, în funcție de hotărârile luate de forurile superioare de fotbal.
Afișarea, prin Compartimentul Fond Locativ, din cadrul S.C. G.S.L. S.A., la avizierele blocurilor a tuturor informațiilor legate de protecția persoanelor și al personalului propriu.
Respectarea măsurilor de acces a persoanelor în incinta Adăpostului pentru câini fără stăpân.

11. Comunicarea, prin Direcția Servicii Publice, din cadrul Primăriei Giurgiu, tuturor asociațiilor de locatari, a măsurilor de protejare împotriva coronavirusului, precum și utilizarea de materiale necesare dezinfectării scărilor de bloc.

12. Interzicerea, până la data de 31.03.2020, a activităților comerciale în piețe volante (piața din str. Tineretului), oboruri și târguri.
Poliția locală va urmări ducerea la îndeplinire a măsurilor menționate mai sus.

13. Suspendarea cursurilor artistice la Centrul Cultural „Ion Vinea”, până la data de 31.03.2020 si suspendarea tuturor evenimentelor cultural-artistice organizate de către instituție, tot până la data de 31.03.2020.
Interzicerea activităților organizate de către alte instituții ca urmare a închirierii spațiilor, fără aprobarea Direcției de Sănătate Publică Giurgiu.

14. Analizarea posibilității prelungirii programului de lucru la Direcția de Impozite și Taxe Locale, precum și accesul limitat al persoanelor la ghișeele de lucru cu publicul.
Folosirea plății online pentru plata impozitelor și taxelor locale.
Se poate utiliza numărul de telefon: 0246.231.521 și faxul: 0246.218.893.

15. Interzicerea intrării persoanelor străine în Direcția de Asistență Socială și în Centrul de Primire în Regim de Urgență, petițiile fiind primite la ghișeul de la ușa principală.
Efectuarea anchetelor sociale se va face pe baza documentelor prezentate în termenul legal și pe baza declarației pe propria răspundere a titularului cererii.
Comunicarea cu celelalte instituții se va face utilizând e-mail, fax sau poștă.
Plata indemnizațiilor asistaților sociali, pentru cei care o ridică de la casieria D.I.T.L., se va realiza, sub supravegherea Poliției Locale, prin intrarea la casierie, pe rând, a unei singure persoane, cu bon de ordine.
Preluarea documentelor la Cantina Socială se va face la intrarea în locație.

16. Măsurile care au fost luate, precum și cele care se vor lua în viitor, privind societățile și direcțiile Primăriei vor fi verificate și coordonate de către personalul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

17. Orice încălcare a acestor măsuri de către personalul din cadrul societăților comerciale și al Primăriei Giurgiu va fi sancționată potrivit fișei postului fiecărui angajat.