Astăzi, 8 ianuarie, consilierii locali giurgiuveni s-au reunit într-o primă ședință a acestui an. Este vorba despre o ședință extraordinară, în care au aprobat un număr de 5 proiecte de hotărâri.

Acestea au vizat:

– aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului Local pe anul 2018, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018;

– stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în perioada ianuarie-decembrie 2019;

– aprobarea modificării tarifului pentru prestațiile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.;

– stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu;

– aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2019.

(Jurnal)