În anul 2019, gospodăriile din Uniunea Europeana au alocat, în medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente și băuturi non-alcoolice, pe primul loc în UE fiind gospodăriile din România care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente și băuturi non-alcoolice, arată datele publicate luni de Eurostat.

Alte state membre unde alimentele au o pondere mare în cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor sunt Lituania (20,2%) și Estonia (19,3%).

În schimb, ponderea cheltuielilor pentru alimente și băuturi non-alcoolice în totalul cheltuielilor de consum este mai mică de 10% în trei state membre: Irlanda (8,6%), Luxemburg (8,9%) și Austria (9,7%).

În perioada cuprinsa între 2009 si 2019, ponderea cheltuielilor pentru alimente și băuturi non-alcoolice în totalul cheltuielilor de consum a scăzut sau a rămas stabila în majoritatea statelor membre UE, inclusiv în România. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Lituania (de la 25,4% din totalul cheltuielilor de consum în 2009 până la 20,2% în 2019, adică o scădere de 5,2 puncte procentuale), urmată de Malta (scădere de 3,5 puncte procentuale) și Polonia (scădere de trei puncte procentuale).

În cazul României, ponderea cheltuielilor pentru alimente si băuturi non-alcoolice în totalul cheltuielilor de consum a scăzut de la 27,3% în 2009 până la 26% în 2019, ceea ce înseamnă o scădere de 1,3 puncte procentuale.

Pe de altă parte, ponderea cheltuielilor pentru alimente și băuturi non-alcoolice în totalul cheltuielilor de consum a crescut în șapte state membre UE. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Cehia (de la 14,2% din totalul cheltuielilor de consum în 2009 pana la 15,5% în 2019, adică o creștere de 1,3 puncte procentuale), urmata de Slovacia (creștere de 1,1 puncte procentuale) și Ungaria (creștere de 0,5 puncte procentuale).

Pe ansamblu, în 2019 gospodăriile din UE au cheltuit peste 956 miliarde de euro (echivalentul a 6,8% din Produsul Intern Brut al UE) pentru alimente și băuturi non-alcoolice.

Este vorba de 13% din totalul cheltuielilor de consum și reprezintă a treia mare categorie de cheltuieli ale gospodăriilor după cheltuielile pentru „locuință, apă, electricitate, gaze naturale și alți combustibili”, care au reprezentat 23,5% din totalul cheltuielilor de consum, și „transport” cu 13,1%.

(Jurnal)