Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Giurgiu a organizat şi implementat, în perioada 01 septembrie 2018 – 06 mai 2019, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu şi Consiliul Judeţean Giurgiu, etapa judeţeană a concursului naţional „MESAJUL MEU ANTIDROG”, iniţiat de Agenţia Naţională Antidrog (ANA) şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Având ca obiectiv specific dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflate într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

La această ediţie s-au înscris 204 elevi de la unităţi şcolare din mediul urban şi rural, pe categoriile de vârstă corespunzătoare gimnaziului şi liceului. Elevii au participat, în funcţie de aptitudini, la următoarele secţiuni ale concursului: Eseu literar, Film de scurt metraj, Spot antidrog, Arte vizuale (Grafică, Pictură), Fotografie, iar criteriile de evaluare a lucrărilor au urmărit încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului şi a subiectului ales, acurateţea stilului, claritatea limbajului.

Lucrările câștigătoare sunt ale elevilor de la următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Giurgiu (4), Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu (2), Școala Gimnazială Popeşti (1), Școala Gimnazială Prundu (1), Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale (7), Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu (6), Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu (5), Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu (3), Liceul Tehnologic nr. 1 Prundu (1).

Lucrările elevilor care au obţinut locul I la etapa judeţeană au fost transmise la Agenţia Naţională Antidrog, în vederea participării la faza naţională.