Apariția unui focar de gripă aviară, într-o exploatație comercială din județul Mureș, a creat o stare de alertă la nivelul întregii țări, atât în fermele de producere și creștere a păsărilor cât și în gospodăriile cetățenilor din mediul rural.

 Dorind să aflăm ce măsuri s-au întreprins în acest sens, în județul Giurgiu, am luat legătura cu directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și Siguranța Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, dr. Loredana Pițuru, care a făcut totodată și câteva recomandări producătorilor de păsări.

Înainte de toate, ne spunea dr. Loredana Pițuru, a fost emisă o decizie a Centrului Național de Combatere a Bolilor (CNCB), valabilă la nivelul întregii țări, Decizia nr.1 conform căreia:     ” pentru o perioadă de 30 de zile se suspendă organizarea și comercializarea păsărilor vii (de la puii de o zi până la păsările de reformă) pentru toate speciile de păsări,  comercializate prin intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum și a oricăror altor activități de intermediere în vederea comercializării directe către crescătorii de păsări din gospodăriile populației”. 

Decizia a fost postată pe site-ul DSVSA Giurgiu , menționa directorul DSVSA Giurgiu, comercializarea păsărilor urmând a se  face doar de către fermele comerciale autorizate, cu păsări a căror stare de sănătate este atestată.

Verificarea respectării acestor măsuri se realizează prin acțiuni de control organizate în comun de către structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor și reprezentanții Poliției. Pentru asta echipele noastre au efectuat inclusiv  controale în trafic cât și în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, vizând transporturile de păsări vii – ne mai preciza directorul executiv al Direcției.

Măsuri și recomandări pentru prevenirea răspândirii gripei aviare în județul Giurgiu

 Printre recomandările făcute de către directorul DSVSA Giurgiu, dr. Loredana Pițuru, amintim doar câteva dintre ele, de care vor trebui să țină seamă toți crescătorii de păsări, la nivelul întregului județ:

– Inspectarea de către medicii veterinari a tuturor exploatațiilor cu păsări;

– Respectarea normelor minime de biosecuritate și asigurarea dezinfecției persoanelor, mijloacelor de transport;

– Anunțarea medicilor veterinari despre orice cazuri de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări și afluirea căt mai rapidă către laborator a probelor;

– Evitarea contactului cu păsările sălbatice moarte;

– Informarea locuitorilor cu privire la pericolul apariției și răspândirii virusului gripei aviare;

– Interzicerea creșterea păsărilor în aer liber, acestea fiind închise obligatoriu în spații special amenajate.

– se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul prin intermediul manipulării păsărilor sălbatice și ustensile;

– cumpărarea de carne de pasăre/ouă și produse din carne de pasăre se va face numai din unități înregistrate/autorizate sanitar veterinar;

– orice suspiciune de boală va fi notificată în regim de urgență medicului veterinar de liberă practică împuternicit, medicului veterinar oficial și către DSVSA Giurgiu

La nivelul exploatațiilor comerciale de păsări din județul Giurgiu, s-au făcut notificări și informări spre toți cei 28 de medici veterinari din cele 42 de circumscripții din județ; i-am convocat și i-am instruit pe medicii veterinari de liberă practică, făcând controale pe tot parcursul săptămânii și la ore diferite în timpul zilei, privind respectarea măsurilor de biosecuritate și aplicarea de măsuri de biosecuritate suplimentară ce fac parte din Ordinul 21, cât și ordinul 14 privitor la condițiile sanitar veterinare a păsărilor – ne mai preciza directorul DSVSA Giurgiu.

De asemenea, împreună cu reprezentanții Poliției Rutiere au fost intensificate controalele în trafic, și,  așa cum vă spuneam, în vecinătatea punctului de frontieră, pe rutele comerciale prin care se realizează schimburile intracomunitare cu păsări vii, carne de pasăre, ouă de consum şi de incubaţie între România şi Bulgaria, cât  şi alte state membre în care evoluează gripa aviară.

Întrebată dacă s-a semnalat până acum vreun caz în țara vecină, Bulgaria, directorul Direcției ne-a spus că a existat un singur focar de boală în țara vecină,  în localitatea Plovdiv, conform Deciziei 744/2021.

În târguri se fac controale atât în  cele neautorizate, de la Călugăreni și de la Bolintin, cât și în cel autorizat de la Ghimpați, în fiecare duminică. Au fost trimise adrese către primăriile din județ cât și spre consiliile locale, de a fi informați de prezența eventualelor focare și măsurile pe care ar trebui să le ia gospodăriile populației. Am stabilit totodată un grafic cu echipele noastre cu pesoanele care răspund la solicitările agenților din punctele de frontieră, privind circulația păsărilor din comețul intracomunitar, în majoritate din Bulgaria.

În privința termenului anunțat, de interdicție a vânzării păsărilor vii la nivel național, dr. Loredana Pițuru ne spunea că acest termen ar putea fi scurtat în perioada următoare, în funcție de situația epidemiologică de la nivel național.  Dar asta depinde numai de noi, de medicii veterinari, ce trebuie să luăm toate măsurile pentru a evita ca nu cumva să ajungem în situația în care să nu mai avem un control asupra acestei boli –  menționa directorul executiv al DSVSA Giurgiu.

Totodată directorul Direcției  a dorit să solicite sprijinul fermierilor din industria avicolă și al cetățenilor, în aplicarea măsurilor de biosecuritate, anunțarea imediată a serviciilor veterinare despre mortalitățile la păsări și la respectarea tuturor măsurilor dispuse de autorități pentru a împiedica răspândirea acestei boli pe teritoriul țării noastre.

(Florian Tincu)