financiarurban_macheta_400x400_v1_161214-menajere-in-amestecHotărârea de Consiliu Local nr. 6/31 ianuarie 2013 – modificată în şedinţa Consiliului local nr. 408/ 24 noiembrie 2016 a CL Giurgiu privind aprobarea obligaţiilor care revin Primăriei municipiului Giurgiu, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii, implică şi o serie de sancţiuni pentru cei care nu respectă selectarea gunoaielor cât şi  păstrarea curăţeniei:

Articolul 9, alin. 11 prevede: Toţi utilizatorii serviciului public de salubrizare sunt obligaţi să asigure colectarea  selectivă a deşeurilor pe care le produc,  conform sistemului implementat de operatorul de salubrizare şi să nu amestece deşeurile menajere cu cele reciclabile, periculoase sau alte tipuri de deşeuri.

Sancţiunile aplicate

Articolul 17  al prezentei Hotărâri  prevede ca Neîndeplinirea obligaţiilor şi încălcarea prevederilor prevăzute la prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează  cu:

r) Pentru încălcarea prevederilor art.9, alin. 11, amenzile sunt cuprinse între 200 şi 500 de lei pentru persoane fizice şi cu amendă de la 500 la 1500 lei pentru persoane juridice.