Camera Deputaţilor a decis: Când se pot pensiona MEDICII. Se înfiinţează spitalele Republicane…

0
328

Marţi, 31 octombrie, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de modificare a Legii privind reforma în domeniul sănătăţii, stabilind, printre altele, ca medicii să se poată pensiona la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex.

Deputaţii au mai stabilit că medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Aceştia au însă posibilitatea de a se pensiona, la cerere, în baza legislaţiei generale. Cei care au depăşit limita de vârstă pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Prin excepţie, aceştia îşi pot continua activitatea, cu avizul unităţii sanitare publice. Începând cu vârsta de 65 de ani, medicii nu mai pot deţine funcţii de conducere în Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile centrale din domeniul sanitar, CNAS, casele de sănătate, spitalele publice sau în orice alte unităţi sanitare, mai prevede textul adoptat de deputaţi, notează Agerpres. Potrivit articolelor adoptate, spitalele se organizează şi funcţionează pe criteriul teritorial în spitale republicane, regionale, judeţene şi locale (municipale, orăşeneşti şi comunale), incluzându-se astfel posibilitatea înfiinţării categoriei de spitale republicane.

Ce este un spital republican

Spitalul republican este un spital clinic organizat ca centru de excelenţă la nivel naţional, în care, împreună cu Universitatea de Medicină Carol Davila, se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, învăţământ medical, cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală continuă, cu cel mai înalt grad de competenţă şi având în structură toate specialităţile medicale, menţionează textul.

Ce indemnizaţie primesc membrii CA din CNAS

De asemenea, spitalele private se înfiinţează sau se desfiinţează cu avizul Ministerului Sănătăţii. Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a denumirilor spitalelor private se fac cu avizul Ministerului Sănătăţii emis în 6 luni de la depunerea cererii de avizare, au mai stabilit deputaţii. O altă prevedere adoptată stipulează că membrii Consiliului de administraţie al CNAS beneficiază de o indemnizaţie lunară de 15% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului. Membrii consiliilor caselor de asigurări de sănătate beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din salariul funcţiei de director general al casei respective.

(Jurnal)