Cadastru gratuit pentru nouă comune din județul Giurgiu

0
1994

Comunele giurgiuvene Letca Nouă, Mihai Bravu, Singureni, Daia, Gostinari, Oinacu, Prundu, Slobozia și Stănești vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile, lucrări pentru care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va lansa licitațiile în această primăvară. Suprafața vizată de proiect este de 69.946 hectare.

Conform unui comunicat de presă, ANCPI va organiza două proceduri de atribuire pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din 246 de unități administrativ – teritoriale (UAT) în luna aprilie.

În prezent, la nivel național, 149 de comune sunt contractate sau în procedură de licitație, dintre care 89 au deja contracte semnate și lucrările sunt în derulare, iar 60 sunt în curs de evaluare.

De asemenea, anul trecut, în județul Giurgiu au fost eliberate, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), aproape 9.000 de cărți funciare. Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale ANCPI, prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu.

În prezent, din totalul de 54 de UAT-uri din județul Giurgiu, în 43 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

Finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).

ANCPI este beneficiar al Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” are o valoare de aproximativ 313 de milioane de euro și vizează realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru o suprafață de aproape 5,8 de milioane de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României.

(Jurnal)