Astăzi, 28 iunie, a fost prima probă a examenului de bacalaureat, proba la Limba și literatura română.

Conform ministrului Educaţiei Naţionale, Sorin Cîmpeanu, doar 77% dintre absolvenţii din promoţia curentă s-au înscris în această primă sesiune, procentul fiind mai mic comparativ cu cel al elevilor din promoţia trecută care au susţinut examenul.

Pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidaţi, dintre care 114.137 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 19.526 de candidaţi din promoţiile anterioare. În Capitală vor susţine probele scrise ale examenului de Bacalaureat peste 15.300 de candidaţi.

La nivelul județului Giurgiu din 1.068 candidați înscriși sau prezentat 1.013 candidați, 2 dintre aceștia fiind eliminați.

Iată subiectele pe care candidații le-au avut de rezolvat.

La subiectul I, absolvenții de liceu de la profilul real și tehnologic au primit un text la prima vedere „Viața lui I.L. Caragiale” de Șerban Cioculescu.

«Citește următorul fragment:

„Copilăria și adolescența lui Caragiale se caracterizează prin zburdălnicie, independență… Luca și Ecaterina au avut de luptat cu temperamentul rebel, greu de stăpânit al lui Iancu. Ei au adoptat în împrejurare cea mai bună metodă a îngăduinței relative, care dă rezultate mai bune decât constrângerea… Dacă este adevărat că absolvit și clasa a V-a secundară, probabil în Capitală lucru arată că școlarul, chiar dacă se lăsa greu, nu erau o fire cu totul neînfrânată. La moartea tatălui, însă, Iancu (…) începe prin a-și impune voința în fața văduvei. Strămutarea familie la București este a doua biruință a tânărului voluntar înlesnită probabil de sfaturile rudelor bucureștene. Din acest moment, un fiu rău s-ar fi emancipat cu totul din obligațiile familiale, părăsindu-și mama și sora. Iancu s-a arătat vrednic de îndatoririle unui pretimpuriu șef de familie. De la vârsta generoasă a celor 18 ani s-a purtat bărbătește, căutând să-și găsească mijloacele de întreținere pentru dânsul și ai lui. Ca sufleur de al doilea și copist în trupa lui Pascaly concesionară ai teatrului Național din București, suficient retribuit a putut face față nevoilor. Pentru Caragiale, datoria, credem noi, nu era atât un comportament etic cât elanul afectiv al inimii. Iancu se simțea legat de ai lui organic, fără să-și bată capul cu principiile morale. La 20 de ani, cum îi încredințează mai târziu lui Vlahuță, este sănătos și robust și duce bine la tăvăleală…” – Șerban Cioculescu, Viața lui I.L. Caragiale.

– Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat:

– Indică sensul din text al secvenței în toată vremea.

– Menționează două dintre îndeletnicirile care îi asigură venituri tânărului I.L. Caragiale, utilizând informații din textul dat.

– Precizează principiul pe care părinții îl aplică în educarea lui Iancu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.

– Explică motivul pentru care I. L. Caragiale ajunge să comunice prin scrisori cu mama și cu sora sa. Prezintă în 30-50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui I.L. Caragiale, așa cum reiese din textul dat».

La subiectul al II-lea, absolvenții de liceu au avut de comentat o poezie, iar la cel de-al treilea subiect au avut de comentat particularitățile unei nuvele studiate.

(Jurnal)