Lucrurile se mișcă! Modernizarea infrastructurii rutiere de la nivelul județului Giurgiu este  în plină desfășurare. Acest lucru ar putea fi motivat prin lucrările deja începute la un important  drum județean …  

Zilele trecute, pe facebook-ul personal al președintelui Consiliului județean Giurgiu, Marian Mina , a apărut o știre ce ni s-a părut extrem de importantă pentru locuitorii acestui Municipiu, dar și pentru traficul național și internațional. Știrea suna așa: Consiliul Județean Giurgiu anunță începerea lucrărilor de reabilitare și modernizare a DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, adică 15,626 km” , începând cu data de 11.04.2019 ca urmare a semnării contractului de executie  în valoare totală de 19.242.062,56 lei ( inclusiv TVA),  din care construcții – montaj – 18.964.792,56 lei.  

             Dorind să aflăm mai multe despre această lucrare  l-am contactat pe președintele CJ, Marian Mina care ne-a spus: În baza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie  pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626 km”, a fost elaborată documentația tehnico-economică la faza Proiect tehnic și Detalii de execuție la finalul anului 2018, care s-a aprobat împreună cu indicatorii tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 02 din 23 ianuarie 2019.

Marian Mina ne-a mai spus că acest obiectiv ”este finanțat din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), în baza contractului de finanțare încheiat între Județul Giurgiu și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în anul 2017 și din bugetul județului Giurgiu pentru cheltuielile neeligibile.”

           Am aflat astfel că acest drum județean, DJ 507, în lungime de aproape 16 kilometri ,  începe în municipiul Giurgiu și se încheie în localitatea Gostinu (Km 19+050). Altfel spus, sectorul de drum, care face obiectul documentatiei, începe la km 3+424, traversând localitățile Oinacu ,  Braniștea și Gostinu.  Marian Mina a dorit să precizeze că întregul traseu este amplasat pe teritoriul administrativ al judetului Giurgiu.

Drum cu ”stare Mediocră”!

   Starea tehnică a sectorului de drum județean – menționa președintele CJ Giurgiu – s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portantă, planeitate, rugozitate și stare de degradare (ID), conform Normativului CD 155/2001 “ Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor moderne”.

Conform specialiștilor în cazul acestui drum, capacitatea portantă și rugozitatea sunt mediocre ca și starea  lui de degradare, planeitatea fiind de asemenea rea, fapt pentru care drumului județean i s-a acordat, conform DALI calificativul stare tehnică MEDIOCRĂ pe sectorul cuprins între km 3+424 și  19+050.

             Președintele Marian Mina ne-a pus la dispoziție  o serie de date tehnice, pe care le puteți afla di rândurile de mai jos,  care au menirea de a-i ajuta pe cei curioși să  afle cum vor arăta acești  kilometri de drum,  pe toată lungimea lor, 

Cum va arăta drumul

       Lăţimea drumului propus spre modernizare va urmări platforma existentă, astfel încât să se înscrie în limitele actuale, evitându-se astfel ocuparea de noi terenuri (evitarea exproprierilor) în zonă. Traseul drumului,  în plan, va fi păstrat pe actualul amplasament. Se vor reproiecta curbele, se vor amenaja astfel încât să poată să asigure o viteză de proiectare de 80 Km/h în afara localităților si de 40 Km/h în localități. (Proiectarea traseului în plan se face respectand prevederile STAS 863/85). De precizat că  pe anumite sectoare de drum, acolo unde razele curbelor nu pot asigura viteza de proiectare preconizata se vor impune restrictii de viteza.  Profilul transversal tip, aplicat, va avea următoarele caracteristici geometrice:  Platforma drumului – 8,00 m; Partea carosabila – 6,00 m; 2  Benzi de circulatie;   Acostamente 2 x 1,00 m; Banda de încadrare inclusa în acostament – 2 x 0.25m.

      În urma realizării documentației faza DALI , se va interveni la structura rutieră: între Km 3+424 – Km 11+600 și  între Km 11+600 – Km 19+050 . Pentru asigurarea scurgerii apelor in condinții optime, au fost proiectate dispozitive pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafata care constau in șanturi de pamant, in afara localitătilor ți rigole carosabile, in localități.

Pe traseul drumului  stațiile de autobuz sunt neamenajate, nesemnalizate si prezintă un carosabil din balast, aflat intr-o stare necorespunzătoare.  Vor fi amenjate un număr de 6 Stații de autobuz. Acestea sunt amplasate in afara carosabilului,  Parcările proiectate sunt amplasate la Km 5+200, pe partea dreapta a drumului si Km 14+450, pe partea dreapta a drumului, având  lungimea de 50,00 m și latimea 3,00 m. Drumul mai  este prevăzut cu un sistem de semnalizare si marcaje rutiere, minimal, alcătuit din indicatoare rutiere de orientare si reglementare a circulației si marcaje rutiere longitudinale pentru separarea sensurilor de circulatie. De asemenea au fost identificate prin proiect sectoare care necesită parapet de siguranță. Durata de realizare a investiţiei (C+M): 24 luni.

(Jurnal)