Duminică, 8 decembrie 2019, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA din GIURGIU, care a împlinit 5 ani de funcţionare, a desfăşurat Congresul Anual ˮATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA” 2019, iar în încheierea acestuia şi un program cultural-artistic numit ˮCRĂCIUN FERICIT! LA MULŢI ANI!ˮ, realizat de membri şi voluntari ai asociaţiei, din instituţii partenere. De asemenea, s-a mai derulat şi o Adunare Generală. Evenimentele s-au desfăşurat la Centrul Cultural ˮION VINEA” din Giurgiu, cu care asociaţia este în parteneriat, şi îi mulţumim pe această cale domnului director VIRGIL PEŢANCA pentru sprijinul acordat.

În cadrul Congresului, au fost prezentate de către preşedinta asociaţiei, prof. univ. dr. MARIANA IANCU, o parte dintre problemele sociale ale semenilor giurgiuveni, precum şi o parte dintre problemele comunităţii giurgiuvene, dar şi de nivel naţional, probleme identificate pe parcursul anului 2019. De asemenea, au fost prezentate şi unele întreprinderi şi demersuri ale asociaţiei, memorii, petiţii înregistrate la instituţiile abilitate ale statului, locale şi naţionale, ca de exemplu, Agenda Publică Locală înregistrată la Consiliul Judeţean Giurgiu, Primăria Giurgiu şi Prefectura Giurgiu, memorii cu privire la Legea 153/2017 a salarizarii personalului bugetar din fonduri publice înregistrate la Ministerul Educaţiei Naţionale, la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, memorii cu privire la Legea pensiilor militarilor 223/2015, la probleme educaţionale din învăţământul preuniversitar şi universitar înregistrate la Guvernul României, la Camera Deputaţilor şi la Senatul României, petiţii punctuale corelate cu acordarea de ajutor de urgenţă, ajutor financiar unor persoane grav bolnave sau cu dizabilităţi înregistrate la Ministerul Sănătăţii şi la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

În continuare, au fost identificate probleme sociale şi comunitare, prin expunerea scrisă a lor într-o fişă de agendă publică/chestionar de către participanţii la congres. Pentru toate aceste probleme, asociaţia va elabora memorii, sesizări, petiţii, Agenda publică locală, pe care apoi le va înregistra la instituţiile abilitate ale statului, locale şi naţionale, după cum a mai procedat şi conform statutului ASOCIAŢIEI  ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA.

În cadrul Congresului ˮATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA” 2019 s-a derulat şi proiectul ˮNU ABANDONAŢI ŞCOALA!” din PROGRAMUL SOCIO-EDUCAŢIONAL PENTRU COPII ŞI TINERET pentru anul 2019, preşedinta ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA din GIURGIU, prof. univ. dr. MARIANA IANCU dăruind cărţi şi rechizite şcolare, calendar, globuleţ, dulciuri şi fructe mai multor copii defavorizaţi social şi îndemnându-i să meargă la şcoală, să înveţe carte şi să devină oameni de nădejde pentru societatea viitoare.

Congresul a continuat cu proiectul ˮTU EŞTI UN OM VALOROS!”, prin care membrii şi voluntarii valoroşi, merituoşi ai ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA, oameni deosebit de talentaţi ai judeţului Giurgiu, cadre didactice şi alte categorii socio-profesionale dedicate activităţii de voluntariat, şcolii, comunităţii, au fost nominalizate, evidenţiate pe scenă, primind de la prof. univ. dr. Mariana Iancu, preşedinta asociaţiei, câte o plachetă de excelenţă sau o diplomă de merit şi câte un premiu, ca o mică răsplată a efortului lor de pe parcursul anului 2019, în cadrul  ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA din Giurgiu.

Congresul s-a încheiat cu spectacolul cultural-artistic ˮCRĂCIUN FERICIT! LA MULŢI ANI!ˮ, susţinut de membri şi voluntari ai asociaţiei, de elevi de la Şcoala Gimnazială ˮSfântul Gheorgheˮ, coordonaţi de doamnele profesoare Mihaela Copăceanu şi Georgeta Enache, elevi de la Şcoala Gimnazială ˮMircea Cel Bătrânˮ, coordonaţi de doamna profesoară Georgeta Vasile Măsură, de la Şcoala de Muzică ˮVictor Karpisˮ din Giurgiu, coordonaţi de doamna profesoară Cătălina Ţone, de elevi de la Şcoala Gimnazială ˮAnghel Mareşˮ din Gostinu, judeţul Giurgiu, coordonaţi de doamna profesoară Săndica Apostol, de Teodora Ivănuş, o tânără talentată şi premiată la numeroase concursuri de muzică populară, de talentatul cântăreţ giurgiuvean de muzică populară Daniel Sima, invitat la emisiuni de folclor de nivel naţional şi de premiatul la numeroase festivaluri de muzică populară, Iulian Urlea. Spectacolul cultural-artistic a fost încheiat magistral de către îndrăgita artistă de folclor şi profesoară giurgiuveană Georgeta Vasile Măsură, cunoscută la nivel naţional prin emisiuni de folclor, care ne-a încântat cu frumoase melodii. Programul a fost prezentat de doamna Crinela-Andreea State, vicepreşedintă a asociaţiei. Toti elevii şi adulţii care au derulat momente cultural-artistice au fost felicitaţi de către preşedinta asociaţiei, prof. univ. dr. Mariana Iancu, care le-a dăruit câte un dar.  Sala unde s-au derulat activităţile Congresului Anual, Adunarea Generală şi programul cultural-artistic a fost una prea puţin încăpătoare, bucurându-ne de prezenţa multor oameni de calitate. Toţi participanţii au primit câte o punguţă cu fructe, dulciuri, calendar, globuleţ, în plus copiii primind şi câteva rechizite şcolare etc. De asemenea, s-a derulat şi un eveniment deosebit, sărbătorirea zilei de naştere a domnului Daniel Sima, căruia i s-a cântat şi i s-a urat ˮLa Mulţi Ani!ˮ, preşedinta asociaţiei, profesor universitar doctor Mariana Iancu, dăruindu-i un tort.

Preşedinta ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA din GIURGIU, prof. univ. dr. MARIANA IANCU a transmis la final un mesaj de mulţumire tuturor elevilor, profesorilor şi artiştilor implicaţi, membri şi voluntari ai asociaţiei, un mesaj de mulţumire tuturor participanţilor, dar si un mesaj pentru Crăciun şi Anul Nou 2020: ˮCRĂCIUN FERICIT! LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE, FERICIRE, BUCURII ŞI REALIZĂRI! SĂRBĂTORI FERICITE!

 

 

Preşedinta ASOCIAȚIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA din GIURGIU,
Prof. univ. dr. MARIANA IANCU