Consiliul Local al Municipiului Giurgiu anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru postul de membru în componența Consiliului de administrație al societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016.
Toate informațiile se găsesc pe site-ul www.primăriagiurgiu.ro.
Informații de interes public – Anunțuri – Anunțuri urgente.
Persoana de contact: Ionescu Eugenia, tel: 0246 213587/ int 138