ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

0
460

Denumire județ: Giurgiu

Denumire UAT: Mârșa

Sectorul cadastral: 12

OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral: 12 din UAT Mârșa, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dată de început a afișării:  06.12.2022

Dată de sfârșit a afișării:    03.02.2023

Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei Mârșa, str. Principală, nr. 140, com. Mârșa, județ Giurgiu.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la Sediul Primăriei Mârșa și pe site-ul ANCPI.

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.