Giurgiu Servicii Publice SA face cunoscut că în perioada 05.05.2018 – 31.05.2018 în intervalele orare 5,00 – 9,00 şi 19,00 – 21,00, pe o suprafaţă de 1500 ha din aria administrativ-teritorială a mun. Giurgiu (intravilan şi extravilan) se vor executa acţiuni de pulverizare aeriană de dezinsecţie pentru combaterea insectelor dăunătoare (ţânţari, căpuşe, etc).

Aceste operaţiuni de dezinsecţie vor fi efectuate numai în cazul în care condiţiile meteorologice ne permit acest lucru, altfel acţiunea va fi reprogramată.

Precizăm că în conformitate cu prevederile Ordinului privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, în intervalul de timp stabilit pentru efectuarea dezinsecţiei, asociaţiile crescătorilor de albine vor fi anunţaţi în scris cu privire la data începerii şi durata tratamentului, astfel încât aceştia să poată proteja familiile de albine prin închiderea sau îndepărtarea stupilor în intervale de timp cât mai reduse cu putinţă, în caz contrar Primăria Municipiului Giurgiu şi Giurgiu Servicii Publice SA sunt absolvite de orice responsabilitate.

Pentru dezinsecţie se va folosi substanţa AQUA K – OTHRINE EW 20, substanţă activă DELTAMETHRIN 2g (2%), omologată de Ministerul Sănătăţii, aceasta aplicându-se cu respectarea prevederilor legale de protecţie a mediului, a sănătăţii şi securităţii populaţiei.