Legislația apărută anul acesta dă posibilitatea părinților, în cazul închiderii temporare a școlilor, grădinițelor sau creșelor, să primească zile libere plătite pentru supravegherea copiilor. Autoritățile au venit cu două acte normative, o lege și o ordonanță, fiecare dintre ele stabilind acordarea de zile libere părinților în situația închiderii unităților de învățământ din cauze diferite. De aceea, în acest material prezentăm ce soluții au, începând din această săptămână, părinții care au copii în școli ce nu mai pot desfășura cursuri față în față și care sunt condițiile în care pot cere liberele pentru supravegherea acestora.

De ce au fost emise două acte normative care acoperă același subiect 

Acordarea liberelor plătite pentru părinți în situația suspendării cursurilor apare, așa cum ziceam mai sus, în două acte normative, respectiv Legea 19/2020 și Ordonanța de urgență 147/2020. Diferența dintre cele două acte e simplă: stabilesc acordarea de libere pentru părinți în situații diferite de închidere a școlilor.

Legea stabilește că libere se acordă în toate situațiile în care se decide suspendarea cursurilor sau închiderea temporară a unităților de învățământ, “ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente”. După cum apare în lege, măsura se aplică și “pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență”.

Pe de altă parte, OUG 147/2020 stabilește că zilele libere se acordă tot pentru supravegherea copiilor, dar în situația suspendării cursurilor față în față din cauza epidemiei de coronavirus. Așadar, ordonanța se aplică într-o singură situație (cea actuală, generată de epidemia de COVID), în timp ce legea are o plajă mai largă de aplicare.

 Ce părinți pot solicita zilele libere? 

Ambele acte normative stabilesc că pot solicita zile libere de la angajator părinții ce au copii cu vârsta de până la 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

Beneficiază de această măsură doar lucrătorii de la stat? 

Ambele acte normative, respectiv Legea 19/2020 și OUG 147/2020, stabilesc că prevederile lor “se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat.

Pot sta acasă ambii părinți? 

Răspunsul pentru această întrebare este nu. Legislația ce stabilește acordarea de libere părinților la închiderea creșelor, grădinițelor sau școlilor exclude această posibilitate, adică e obligatoriu ca celălalt părinte să nu beneficieze, la rândul său, de zile libere pentru același motiv.

Pot cere libere plătite și cei ce lucrează de acasă? 

Da, dar doar dacă liberele sunt solicitate în baza OUG 147/2020, adică atunci când se închid unitățile școlare din cauza epidemiei de coronavirus. Mai exact, potrivit ordonanței, chiar și cei care ar putea lucra la domiciliu sau care lucrează deja la domiciliu au posibilitatea să ceară aceste libere plătite. De altfel, este singura diferență notabilă față de prevederile Legii 19/2020.

Ce documente trebuie să prezinte părinții 

Pentru a putea beneficia de libere plătite pentru supravegherea copiilor, părinții trebuie să depună la angajator o cerere în acest sens, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere pentru același lucru, precum și de o copie a certificatului/ certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. În cazul unui copil cu handicap, se va atașa și o copie a certificatului de încadrare în grad.

 Câți bani primesc părinții? 

Așa cum apare în cele două acte normative, părinții ce stau acasă cu copii, în situația suspendării cursurilor, vor primi o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

 De unde primesc părinții banii? 

De la angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia. În esență, angajatorul va plăti indemnizația salariatului și apoi va cere decontarea banilor de la stat.

 Sunt taxați banii primiți de părinți? 

Conform legii, indemnizația “este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă”, toate taxele fiind suportate de către angajator.