Angajaţii care muncesc după vârsta standard de pensionare pot cere o singură dată pe an recalcularea pensiei, astfel încât să se ţină cont şi de noile sume plătite pentru contribuţiile la sistemul de pensii publice.

În acest sens, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.

Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii”, este explicat la articolul 107 din Legea actuală a pensiilor (263/2010).

Cu alte cuvinte, recalcularea pensiei se poate cere inclusiv dacă persoana în cauză obţine documente care n-au fost luate în calcul la momentul stabilirii pensiei pentru limită de vârstă.

De exemplu, asta se poate întâmpla atunci când cineva trebuie să apeleze la instanţe pentru a obţine recunoaşterea unor perioade lucrate în trecut.

Cererea de recalculare poate fi descărcată online de pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice – aceasta se depune la casa teritorială de pensii împreună cu documentele prin care se dovedesc perioadele lucrate după pensionare, scrie avocatnet.ro.

(Jurnal)