ANCPI Giurgiu întâmpină mari dificultăți în realizarea Cadastrului general din județul nostru

0
898

Una din marile probleme ale județului nostru pare să fie realizarea Planului Cadastral General, după cum ne mărturisea directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) Giurgiu, Ilie Vasile. Acesta ne spunea că în Programul de Înregistrare sistematică în vederea înscrierii Gratuite, în Cartea Funciară a imobilelor din județul Giurgiu, există 4 feluri de finanțări.

Programul cuprinde perioada 2015 – 2023, iar până în anul 2020 se preconizează că vom încheia intabularea imobilelor din extravilan, urmând ca în perioada 2020-2023 să se finalizeze intabularea imobilelor din intravilan – ne preciza Ilie Vasile. În acest sens ANCPI pune la dispoziție fonduri în valoare pune la dispoziție fonduri în valoare de 155.000 de lei/ UAT (Unitate Administrativă teritorială – n.red) pentru fiecare comună și totodată pentru fiecare din cele 4 finanțări.

  1. Finanțarea anului 2016 s-a realizat cu un contract pentru 5 UAT-uri: Florești-Stoenești pe un singur sector, cu 112 imobile, în suprafață de 58,39 ha; Găiseni – cu un singur sector, cu 128 de imobile, în suprafață de 58,76 ha; Ghimpați – cu un sector cu 174 de imobile, în suprafață de 91,02 ha; Ogrezeni – 1 sector cu 164 imobile în suprafață de 93,88 ha; Vânătorii Mici cu 184 de imobile, însemnând o suprafață totală de 141,23 ha.

În total, pe cele 5 UAT-uri, finanțarea este pentru un număr de 762 de imobile cuprinzând o suprafață de 437,9 ha.

  1. Finanțarea 2017 . Din cele 30.096 de imobile, având o suprafață totală de 30.003 ha, în valoare de 101.666 lei, s-au înregistrat 42 de contracte din care 39 UAT-uri. Din 54 de contracte de finanțare au fost contractate 49 de UAT-uri eligibile. Ulterior din cele 49  numai 39 UAT-uri au încheiat  contracte de prestări servicii, iar numai 3 dintre ele au încheiat contracte cu 2 prestatori. Este vorba despre o finanțare aflată încă în  derulare.

Doresc să subliniez – mai spunea Ilie Vasile, faptul că există dificultăți majore pentru folosirea întregii sume de finanțare, suma maximă fiind de 150.000 lei, pe care nu a contractat-o până în acest moment niciun UAT, la nivelul județului Giurgiu. Procedura de colectare a documentelor de la proprietarii de imobile, atribuție ce revine exclusiv funcționarilor primăriilor de comune, este extrem de greoaie, fapt pentru care nu s-a putut contracta întreaga sumă acordată de ANCPI. În concluzie din totalul estimat de 35.000 de imobile la nivelul județului Giurgiu nu sunt soluționate în prezent decât 2.271 de imobile, ale căror lucrări se află în diferite stadii, adică nici 10%!

Un alt factor ce duce la întârzieri în realizarea lucrărilor este acela că persoanele pe numele cărora s-a emis titlurile de proprietate, ori au decedat, ori lucrează în străinătate, ori nu mai dețin date de contact. La toate acestea se adaugă lipsa de experți topografi ce ar putea încheia contracte de lucrări cu primăriile  din județul Giurgiu. În cadrul Finanțării 2017 la nivel de județ nu avem contractat decât UAT-ul Bolintin Vale, pe ”fonduri proprii” și UAT Schitu, pe ”cofinanțare”. La nivelul Agenției noastre s-a desfășurat o licitație pentru UAT Malu și UAT Vedea, ne mai spunea Ilie Vasile, care preciza că, la acest moment, licitațiile nu sunt adjudecate.

Tot în momentul de față se află în derulare Axa prioritară (Axa 11) pentru efectuarea cadastrului general (din alte fonduri) în care județul Giurgiu, în primă fază este cuprins cu UAT-urile: Băneasa, Bucșani, Comana, Frătești și Ghimpați, din cele totalul de 18 UAT-uri incluse în acest program.

În curând, vă vom prezenta situația în ceea ce privește Finanțarea ”3” și ”4”  din Cadrul General al Programului de Înregistrare Sistematică în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor din localitățile județului Giurgiu.

(Florian Tincu)