ANAF, un nou Big Brother ! Fiscul vrea să aibă acces la datele personale ale românilor!

0
200

 

După ce Ministerul Turismului a pregătit o Lege care  facilitează ofițerilor STS să solicite datele privind plecările de acasă ale cetățenilor și destinația acestora, iată că Fiscul vrea și el să aibă acces la datele românilor care ajung la notarii publici sau la executorii judecătoreşti, pentru a se asigura că toţi plătesc dările către stat.  

Conform nolilor reglementări notarii, de exemplu, vor fi obligaţi să transmită la Fisc chiar şi certificatele de moştenitori. Datele unor operaţiuni (orice tranzacție sau chiar rezolvarea unor probleme de moștenire) vor ajunge automat şi la ANAF. Cel puţin aşa prevede un proiect de act normativ al Ministerului Finanţelor Publice (MFP), lansat, recent, în dezbatere publică.

Concret, notarii publici şi executorii judecătoreşti vor fi scoşi de pe lista persoanelor exceptate de la obligaţia de a transmite Fiscului datele cu caracter personal ale persoanelor fizice. Aceleaşi obligaţii sunt valabile şi pentru executorii judecătoreşti. În prezent, aceste date pot fi furnizate către ANAF doar cu acordul persoanelor respective. 

Ce sunt obligați notarii

Noile prevederi apar în proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Pentru a se aplica, actul normativ are nevoie de o simplă aprobare a Executivului. Concret, Fiscul este interesat de acele informaţii referitoare la orice venituri impozabile pe care le obţin românii. Vizate sunt, în primul rând, moştenirile. Notarii vor fi obligaţi să trimită certificatele de moştenitori la Fisc, în termen de 30 de zile de la eliberare.

„După finalizarea procedurii succesorale în care în masa succesorală sunt cuprinse obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare, notarul public transmite prin mijloace electronice de comunicare organului fiscal central competent, precum şi organului fiscal local în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial, în termen de 30 de zile de la încheierea acesteia, o copie a certificatului de moştenitor”, se arată în proiectul de act normativ.

Cum motivează autoritățile aceste noi măsuri

În cazul în care în masa succesorală, pe lângă obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare, se află şi bunuri imobile intabulate, obligaţia comunicării copiei certificatului de moştenitor împreună cu încheierea de intabulare a acestuia revine Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară care a dispus înscrierea bunului în cartea funciară, potrivit documentului aflat în faza de proiect.

În nota de fundamentare aferentă proiectului de act normativ, autorităţile justifică măsurile luate. Astfel, Ministerul Finanţelor consideră că atât notarii, cât şi executorii  judecătoreşti, îndeplinesc servicii de interes public şi ajung să deţină informaţii deosebit de importante pentru inspectorii Fiscului, în ceea ce priveşte verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice.
În opinia autorităţilor, interesul public prevalează în faţa confidenţialităţii datelor în posesia cărora intră notarii şi executorii judecătoreşti.  „Prin urmare, în cazul notarilor publici şi al executorilor judecătoreşti apreciem că interesul public ce caracterizează serviciile îndeplinite de aceste categorii profesionale prevalează asupra eventualelor considerente privind confidenţialitatea informaţiilor, mai cu seamă în ce priveşte furnizarea informaţiilor relevante către organele fiscale”, se mai arată în nota de fundamentare.

(Jurnal)