Ajutoare pentru încălzire iarna 2018 – 2019: Cine are dreptul să primească

0
2174

Persoanele singure sau familiile ce nu pot acoperi cheltuielile legate de încălzirea casei în sezonul rece pot solicita un ajutor bănesc din partea statului, numit ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada cuprinsă între lunile noiembrie și martie din anul următor, iar cererea pentru obținerea lui se depune până la mijlocul lunii octombrie.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Pentru acordarea ajutorului cu ENERGIE TERMICĂ limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu GAZE NATURALE precum şi cel cu LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI limita maxima a venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

După cum ne preciza directorul Direcției pentru Asistență Socială Giurgiu, Viorica Bănescu, la acest moment, în Giurgiu, fișele pentru acordarea subvenției de încălzire sunt date la tipărit, urmând ca, începând cu data de 20 octombrie, acestea să fie împărțite către beneficiari.

„Rugăm toți beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2006, să vină la sediul Cantinei de Ajutor Social din strada Tineretului, pentru a demara documentația privind acordarea acestor ajutoare de încălzire, pentru toate cele cinci luni. Vor primi ajutoare și celelalte categorii de persoane din municipiu, care se încadrează în prevederile legale. Mai menționez faptul că aceste fișe pentru acordarea de subvenții de încălzire (combustibili solizi – lemne și cărbuni, energie electrică, energie termică sau încălzire cu gaze naturale) trebuie depuse până cel mai târziu la data de 20 noiembrie, sumele de care beneficiază fiecare fiind acordate o singură dată, și nu lunar, cum s-a întâmplat în trecut!”, a mai spus Viorica Bănescu.

În iarna 2017 – 2018, la nivelul municipiului Giurgiu au beneficiat de sprijin pentru încălzire un număr de 1728 de familii sau persoane singure.

(Jurnal)