Absolvenții de liceu pot primi indemnizație de șomaj pentru o perioadă de șase luni.  În rândurile de mai jos aflați  la cât se ridică șomajul în 2020 și care sunt condițiile și actele necesare. Termenul pentru înscrierea la agențiile teritoriale AJOFM este de 60 de zile de la încheierea cursurilor claselor terminale din învățământul liceal. 

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precizează Agenția Națională pentru Ocuparea forței de Muncă.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu au promovat examenul de Bacalaureat, termenul pentru înscrierea la agenţiile teritoriale ANOFM este de 60 de zile de la încheierea cursurilor claselor terminale din învăţământul liceal. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidentele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Actele pentru obținerea banilor:

1 – Carte de identitate;

2 – Actele de studii / Adeverință eliberată de la secretariatul institituției școlare care atestă absolvirea;

3 – Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă.

(Jurnal)