A fost semnat Acordul de Parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală ADR Giurgiu, pentru implementarea de proiecte medico-sociale în 19 comune din județ.                   

0
580

 

A fost semnat Acordul de Parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu pentru implementarea de proiecte comune în domeniul medico-social în 19 comune din județul Giurgiu.           

La invitația Grupul de Acțiune Locală Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu în dată de 26 iunie 2023, Ambulanță Privată Giurgiu a organizat un eveniment de promovare de tip workshop în baza Acordului de Parteneriat prin care au fost  explicate acțiunile Asociației Ambulanță Privată Giurgiu în teritoriul GAL ADR,  în conformitate cu direcțiile strategice pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală.

Scopul este acela de  creștere a capacității de colaborare între actori privați relevanți și parteneri din domeniul administrației publice locale  oferind actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriul acoperit de GAL ADR GIURGIU.

Au fost identificate acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele în domeniul medico social cu scopul creșterii accesului populație în comunitățile din teritoriul acoperite de GAL ADR GIURGIU la servicii de calitate.

S-au pus bazele cooperării în proiecte comune în perioada 2023-2027 ce vizează domeniul medico social în cele 19 comune ce aparțin teritoriul GAL:
1. centre medicale comunitare (Construirea/modernizarea și dotarea) pentru asigurarea accesului permanent, rapid și neîngrădit al cetățenilor din mediul rural la asistență medicală. Fiecare centru va angaja și va contracta servicii cu medici de familie, asistenți medicali, moașă, asistenți comunitari și sociali;
2. facilitarea în asigurarea personalului medical necesar în mediul rural și în zone defavorizate.
3. facilitarea pentru un acces mai bun, în mediul rural și în zonele defavorizate, la servicii medicale, inclusiv la cele compensate și gratuite.
4. modernizarea/extinderea și dotarea de centre de permanență din mediul rural în scopul creșterii accesibilității tuturor cetățenilor din localitățile rurale, la servicii de specialitate de calitate, acces la un pachet complet de investigații clinice și paraclinice, spitalizare de zi și servicii conexe serviciilor medicale;
5. înființarea în cadrul centrelor medicale comunitare a serviciilor de telemedicină, care vor realiza consultații la distanță și monitorizarea și îmbunătățirea tratamentului pacienților cu boli cronice din mediul rural (cardiovasculare, diabet, afecțiuni pulmonare).
6. proiecte ce vizează prevenția și programele de sănătate pentru pacienții din mediul rural cât și implementarea unor programe și campanii de comunicare de sănătate publică pentru creșterea educației în domeniul sănătății — educație pentru sănătate și încurajarea adoptării unui stil de viață sănătos;
7. proiecte ce vizează prevenția și programele de de screening în domeniul: boli cardiovasculare, diabet zaharat, cancer pulmonar, colorectal, cancer de sân, de col uterin, de prostată, hepatopatii, etc.;
8. centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice și îngrijirile la domiciliu, inclusiv servicii de paliație.
9. proiecte care au că scop asigurarea de servicii pentru persoanele vârstnice care necesită atât asistență medicală cât și transport cu ambulanța.

Acțiunile viitoare din teritoriul GAL ADR Giurgiu vor viza și acțiuni de promovare în parteneriat cu Ambulanță Privată Giurgiu.

(Jurnal)