ISU Giurgiu organizează concurs pentru 6 posturi libere, prin încadrare directă sau rechemare în activitate.

Sunt vizate:

-un post de subofițer tehnic principal la Serviciul Resurse Umane, compartimentul Încadrare Gestiune Personal;

-un post de subofițer secretariat principal la compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă;

-un post de subofițer operativ principal la Inspecția de Prevenire – compartimentul Avizare – Autorizare;

-două posturi de subofițer operativ principal la Inspecția de Prevenire – compartimentul Control și Activități Preventive;

-un post de subofițer tehnic principal la Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – compartimentul Tehnologia Informației.

Accesați pagina: www.isugiurgiu.ro, secțiunea „Despre instituție – carieră”, citiți cu atenție anunțurile și celelalte documente postate și, dacă îndepliniți condițiile de participare la concursuri, completați cererea de înscriere și pregătiți-vă restul dosarului.

Toate documentele se depun exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail recrutare@isugiurgiu.ro, astfel:

– cererea de înscriere, cartea de identitate, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, în format pdf, până la data de 19.10.2021, ora 14:00 (inclusiv);

– celelalte documente constitutive ale dosarelor de recrutare, în volum complet, în format pdf, în perioada 06.10.2021 – 26.10.2021, ora 14.00 (inclusiv).

(Jurnal)