Informaţie de presă

0
441

INFORMATIE DE PRESAGiurgiu,

  24.03.2017

Văzând prevederile:

 • Legii administrației publice locale nr.215/2001, (r1), cu modificările și completările ulterioare);
 • Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, seturilor de indicatori de performanţă,  a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare,  a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
 • Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (r1);
 • Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Consiliul Judeţean Giurgiu, bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670, anunță publicul interesat referitor la punerea în consultare publică a proiectului de REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Giurgiu pentru activităţi nonprofit de interes local.

Consultarea publicului se va face prin următoarele instrumente:

 • publicarea documentului sus menționat, timp de 15 zile pe portalul Consiliului Județean Giurgiu : cjgiurgiu.ro ;
 • afișarea la punctul de documentare amenajat în incinta Consiliului Județean Giurgiu, poarta de acces nr.2;
 • transmiterea unei informații de presă.

 

Pe parcursul perioadei de consultare, publicul poate transmite în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunț, în scris, comentarii, întrebări, propuneri privind Proiectul de REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Giurgiu pentru activităţi nonprofit de interes local, la sediul Consiliului Județean Giurgiu, bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, Compartiment Control intern și managementul calității, et.2, camera 209, sau pe numărul de fax: 0372/46.26.51, 0372/46.26.70 și/sau utilizând mijloace electronice: e-mail: [email protected] sau [email protected] .

Informații suplimentare:

 • Director executiv: Nicu Mardale, e-mail: [email protected], tel: 0372462634, fax: 0372462670.
 • Manager Public: Cristea Margareta – Mihaela, e-mail: [email protected] , tel: 0372/462637, 0762/838.688, 0372/462646, fax: 0372462670, 0372462637.