În săptămâna 07-11 noiembrie,  serviciile si compartimentele din cadrul DSVSA Giurgiu  au verificat un număr de 10 unități înregistrate și autorizate sanitar  veterinar. Pentru abaterile constatate au fost acordate amenzi în valoare de 6600 lei.

Totodată s-au recoltat un număr de 3 probe produse de origine animala conform Ord. ANSVSA nr. 35/2016, fiind  solutionate 4 alerte.

La rândul lor inspectorii biroului Antifraudă au efectuat controale în unități supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranta alimentelor, în baza sesizarilor/reclamatiilor si a altor dispozitii date de conducerea DSVSA, dupa cum urmeaza:

  • Cercetari sesizari/reclamatii – 3(trei) controale – unde  a fost sanctionata 1 (una) unitate  conform HG 984/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, art.3, lit b, pct.2 in valoare de 6000 lei.
  • Înrr-un recontrol  s-a constatat remedierea deficiențelor.
  • Doua controale în baza NS 6446/25.10.2016, referitoare la respectarea conditiilor sanitare veterinare referitoare la transportul ouălor, unde nu au fost constate neconformitati.

      Conform comunicatului primit din partea DSVSA Giurgiu și respectiv a directorului Direcției, dr. Iliescu Cornelia,  inspectorii biroului Antifrauda au efectuat la rândul lor controale în unitati supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, în baza sesizarilor/reclamatiilor si a altor dispozitii date de conducerea DSVSA, după cum urmeaza: Cercetari sesizari/reclamatii – 3(trei) controale – unde  a fost sanctionata 1 unitate,  conform HG 984/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, art.3, lit b, pct.2 in valoare de 6000 lei. A fost totodată făcut un recontrol  unde s-a constatat remedierea deficientelor și Ddua controale în baza NS 6446/25.10.2016, referitoare la respectarea conditiilor sanitare veterinare referitoare la transportul oualor, unde nu au fost constate neconformitati. 

(Jurnal)