Operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii au la dispoziție o lună și jumătate, mai exact până la data de 30.11.2021, până când expiră termenul de conectare a caselor de marcat la ANAF.

Conectarea AMEF la serverele ANAF va presupune renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili având ca efect o simplificare a obligațiilor declarative, în eventualitatea realizării cu succes a procesului și transmiterii datelor complete.

În situația în care se utilizează AMEF instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice, deținătorii au obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în Anexa nr. 2 la ordin, până la termenul anterior menționat.

Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informaţii privind procedura de conectare a AMEF la sistemul informatic al MF – ANAF se poate consulta „Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea Servicii online-Aparate de marcat electronice fiscale.

(Jurnal)