Jurnaliștii de la Antena 1 fac un remember, reconstituind momentele ultimului 23 august trăit de români.  Totul se petrecea pe Calea Ştirbei, din Capitală,  imediat după intersecţia cu Calea Plevnei. Aici , în urmă cu 29 de ani a avut loc ultima defilare a regimului comunist la care  au asistat și cei doi dictatori, împreună cu membrii Comitetului Politic Executiv (CPEX) dar și diplomați, reprezentanți ai Guvernului, instituțiilor  din întreaga țară…

O zi în care  ”oameni ai muncii” , au fost nevoiți să se scoale cu noaptea în cap, pentru a asista la un eveniment  ce le devenise  tot mai antipatic, de la un an la altul, deși  era o zi în care nu mergeau la serviciu și în care alimentările de cartier primeau o  listă întreagă de alimente ce lipseau în restul zilelor din săptămână…

Era Miercuri, 23 august 1989, ora 8,00… Carol Dina, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-secretar al Comitetului Judeţean de Partid, preşedintele Consiliului Popular Judeţean Galaţi ia loc în tribuna oficială, împodobită sărbătoreşte şi dominată de mari portrete ale soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, de steme, drapele ale ţării şi partidului, şi lozinci. Începe!

„Grandioasa demonstraţie a oamenilor muncii” începe cu intonarea Imnului de Stat al RSR…Sub faldurile drapelului de luptă cu deviza încrustată cu fir de aur:  „Pentru patria noastră – Republica Socialistă România”, mii de combatanţi defilează într-o ţinută impecabilă, aliniere perfectă şi cadenţă sigură. Îi urmează, în blocuri compacte, luptătorii din gărzile patriotice de pe platforma Combinatului Siderurgic – al căror Drapel de luptă a fost distins cu înaltul ordin „Apărarea Patriei” clasa a II-a – de la Şantierul naval, Întreprinderea Mecanică Navală, Întreprinderea Laminorul de Tablă, oameni ai muncii în uniformă cu ecusonul cu tricolor. Vin apoi sute de pionieri purtând flori, eşarfe roşii şi tricolore şi portretele soţilor Ceauşescu.

Cinstea de a deschide demonstraţia oamenilor muncii le-a revenit siderurgiştilor şi constructorilor, energeticienilor, proiectanţilor şi cercetătorilor de pe marea platformă siderurgică, în fruntea coloanei fiind portretul lui Nicolae Ceauşescu, încadrat de mari steme şi drapele ale patriei şi partidului.

Defilează, apoi, constructorii de la Şantierul Naval ilustrând  printr-un impresionant car alegoric marile succese în producţie – 217 nave maritime şi speciale şi primele platforme de foraj marin realizate în ţară. 

Vine din urmă coloana numeroasă a sportivilor printre care se află 25 de campioni republicani, 30 de sportivi clasificaţi drept „candidat olimpic” şi 75 de componenţi ai loturilor naţionale de juniori, tineret şi seniori care au obţinut rezultate de răsunet pentru România socialistă.

„La unison cu ţara, sub semnul unităţii de neclintit a întregului popor în jurul PCR, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, oamenii muncii de pe meleaguri gălăţene au sărbătorit a 45-a aniversare a Revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă de la 24 august 1944”, consemna presa vremii.