INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ 27.09.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 27.09.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR. CRT.

UAT

Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile

1 COMUNA STOENEŞTI 8,23
2 COMUNA JOIŢA 6,02
3 COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI 5,99
4 COMUNA STĂNEŞTI 5,16
5 COMUNA OGREZENI 4,54
6 COMUNA MALU 4,52
7 MUNICIPIUL GIURGIU 4,35
8 COMUNA GRĂDINARI 4,32
9 COMUNA ISVOARELE 4,27
10 COMUNA SINGURENI 4,26
11 COMUNA DAIA 4,14
12 COMUNA SLOBOZIA 3,97
13 COMUNA BOLINTIN-DEAL 3,89
14 COMUNA SĂBĂRENI 3,73
15 COMUNA VALEA DRAGULUI 3,72
16 COMUNA RĂSUCENI 3,36
17 ORAŞUL MIHĂILEŞTI 3,35
18 COMUNA GREACA 3,29
19 COMUNA COSOBA 3,26
20 COMUNA IEPUREŞTI 3,20
21 COMUNA OINACU 3,19
22 COMUNA HERĂŞTI 2,78
23 COMUNA CREVEDIA MARE 2,76
24 COMUNA GĂUJANI 2,63
25 COMUNA COLIBAŞI 2,60
26 COMUNA LETCA NOUĂ 2,60
27 COMUNA ULMI 2,44
28 COMUNA PUTINEIU 2,32
29 COMUNA CĂLUGĂRENI 2,24
30 COMUNA MÂRŞA 2,24
31 COMUNA FRĂTEŞTI 2,17
32 COMUNA VĂRĂŞTI 2,11
33 COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI 1,84
34 COMUNA ROATA DE JOS 1,79
35 COMUNA BUTURUGENI 1,77
36 COMUNA GOSTINARI 1,72
37 COMUNA IZVOARELE 1,57
38 COMUNA COMANA 1,55
39 COMUNA BĂNEASA 1,52
40 ORAŞUL BOLINTIN-VALE 1,52
41 COMUNA BULBUCATA 1,43
42 COMUNA SCHITU 1,33
43 COMUNA VEDEA 1,14
44 COMUNA VÂNĂTORII MICI 1,12
45 COMUNA GĂISENI 0,93
46 COMUNA HOTARELE 0,92
47 COMUNA GHIMPAŢI 0,88
48 COMUNA BUCŞANI 0,87
49 COMUNA TOPORU 0,57
50 COMUNA PRUNDU 0,50
51 COMUNA MIHAI BRAVU 0,43
52 COMUNA CLEJANI 0,28
53 COMUNA GOGOŞARI 0,00
54 COMUNA GOSTINU 0,00
TOTAL JUDEŢ 2,94

În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 28.09.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Atragem atenţia asupra obligativităţii purtării măştii de protecţie la exterior în spaţiile publice aglomerate, precum: târguri, oboare, pieţe, talciocuri, staţii pentru transportul în comun şi în proximitatea unităţilor şcolare la orele de intrare/ieşire de la cursuri a elevilor, pentru unităţile administrativ teritoriale cu valoarea incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)