După cum ne declara Cristiana Sîrbu,  preşedinta  Asociației „FORUMUL ANTREPRENORIAL DUNĂREAN”, prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Municipiului Giurgiu ( județ Giurgiu), Asociația a dobândit personalitate juridică, fiind  persoană juridică de drept privat, non-profit, neguvernamentală şi apolitică.

Scopul organizării şi constituirii acestei Asociații îl constituie  promovarea și susținerea proiectelor și  programelor ce fac parte integrantă din Strategia Uniunii Europene  pentru Regiunea Dunării, dar şi a celor conexe, care au menirea de a  transforma regiunea Dunării într-o regiune competitivă, dinamică și  prosperă. În vederea îndeplinirii acestui scop, conducerea organizației  se va preocupa cu perseverență în vederea creării unor colaborări  permanente, precum și a unor parteneriate strategice între autoritățile locale, mediul de business și societatea academică și universitară.  

Asociația va promova, totodată, proiectele de investiții ce pot fi demarate în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, va dezvolta programe proprii în regim de parteneriat cu autoritățile publice din  ţară şi din străinătate şi va crea, la nivel național centre de competitivitate, care să ducă la dezvoltarea pe termen mediu  și lung a orașelor europene dunărene. Lansarea oficială a Asociației va avea loc vineri 21 noiembrie, ora 10.30,  la Giurgiu. (Jurnal)