În ședința Guvernului României din 17 iunie 2022 au fost aprobate o serie de acte normative privind modificarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal. Printre actele normative modificate se numără și Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 care prevedea instituirea unor facilități fiscale.

Actul normativ prevede prelungirea datei la care se raportează obligațiile bugetare restante la 31 decembrie 2021 și care pot face obiectul restructurării. Astfel, este prelungit, până la 31 ianuarie 2023, termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și, până la 31 iulie 2023, termenul de depunere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare.

Sunt excluse din sfera de restructurare următoarele obligații bugetare:

  • obligații bugetare principale și accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene, precum și taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite, revine Autorității Vamale Române;

  • obligații bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări care a eșuat;

De asemenea, măsura de restructurare se aplică și pentru obligațiilor bugetare administrate de organul fiscal local, urmând ca autoritatea deliberativă existentă la nivelul unității administrativ-teritoriale să stabilească, prin hotărâre, procedura de aplicare a acestei măsuri.

„La nivelul municipiului Giurgiu, acest act normativ urmează să fie inclus într-un proiectul de hotărâre a Consiliului Local, urmând a se stabili și procedurile de aplicare ale acestuia”, ne preciza directorul Direcției de Taxe și Impozite Locale Giurgiu, Laurențiu Țintea.

(Ana Magheru)