„VENUS – împreună pentru o viață în siguranță!”, un proiect al DGASPC Giurgiu, menit prevenirii și combaterii violenței domestice!

0
268

Într-un dialog cu conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – Giurgiu, am aflat despre  unul dintre proiectele acestuia: „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță!”, implementat de această Direcție, în calitate de partener local al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.

Directorul Instituției, Cătălin LUPU, ne preciza că Proiectul, cu o valoare totală de 51.080.375,72 lei, are o perioadă de implementare de 48 de luni, fiind cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman (POCU)    2014-2020, Axa Prioritară 4: ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Obiectivul Specific al proiectului este reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice – ne spunea directorul Direcției.

El are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Am aflat și că în acord cu obiectivul general al proiectului, Ia nivelul județului Giurgiu, este înființat un serviciu social de tip locuințe protejate, un cabinet de consiliere vocațională și grupuri de suport pentru victimele violenței domestice.

Activitatea acestor servicii va contribui la susținerea, dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice – ne mai spunea directorul Direcției.

În serviciul social Locuințe protejate,, victimele violenței domestice, vor beneficia de găzduire o perioadă de până la 12 luni. Serviciile sociale furnizate, în funcție de complexitatea cazului și nevoile victimei, vor consta în consiliere psihologică, consiliere juridică, asistență socială, consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială, asistență medicală.

Cei desemnați să se ocupe de proiect ne-au oferit o serie de alte detalii legate de aceste locuințe protejate: Prin locuințele protejate este asigurată posibilitatea găzduirii victimelor violenței domestice, oportunități de formare/reconversie profesională, în vederea asigurării securității personale și a independenței economice și desprinderii din mediul captiv domestic.

Cabinetul de consiliere vocațională și grupul suport furnizează servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate.

Cabinetul de consiliere vocațională organizează atât ședințe de grup cât și individuale și furnizează servicii de sprijin vocațional și orientare profesională pentru facilitarea inserției beneficiarelor.

Procedura de selecție pentru grupul țintă al proiectului se desfășoară pe tot parcursul de implementare a proiectului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa salariaților DGASPC Giurgiu, la tel: 0246/214011.

(Jurnal)