Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 07.10.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR. CRT. UAT Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile
1 COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI 11,99
2 COMUNA STOENEŞTI 10,43
3 COMUNA SLOBOZIA 9,68
4 COMUNA GRĂDINARI 9,56
5 COMUNA MIHAI BRAVU 8,70
6 COMUNA MALU 8,54
7 MUNICIPIUL GIURGIU 7,69
8 COMUNA TOPORU 7,48
9 COMUNA GĂUJANI 7,04
10 COMUNA CREVEDIA MARE 6,99
11 COMUNA CĂLUGĂRENI 6,90
12 ORAŞUL MIHĂILEŞTI 6,83
13 COMUNA SĂBĂRENI 6,71
14 COMUNA VALEA DRAGULUI 6,69
15 COMUNA BULBUCATA 6,42
16 COMUNA SINGURENI 6,39
17 COMUNA JOIŢA 6,02
18 COMUNA DAIA 5,80
19 COMUNA GOGOŞARI 5,45
20 COMUNA BOLINTIN-DEAL 5,35
21 COMUNA GREACA 5,17
22 COMUNA FRĂTEŞTI 4,93
23 COMUNA BUTURUGENI 4,81
24 COMUNA GOSTINU 4,81
25 COMUNA OINACU 4,80
26 COMUNA IZVOARELE 4,39
27 COMUNA ROATA DE JOS 4,34
28 COMUNA CLEJANI 4,19
29 COMUNA PUTINEIU 4,18
30 COMUNA COSOBA 3,99
31 COMUNA OGREZENI 3,89
32 COMUNA VEDEA 3,84
33 COMUNA IEPUREŞTI 3,74
34 COMUNA STĂNEŞTI 3,58
35 COMUNA ISVOARELE 3,56
36 COMUNA GĂISENI 3,54
37 COMUNA COMANA 3,43
38 COMUNA ULMI 3,26
39 COMUNA GHIMPAŢI 3,01
40 COMUNA GOSTINARI 3,01
41 COMUNA VĂRĂŞTI 2,99
42 COMUNA COLIBAŞI 2,92
43 COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI 2,88
44 COMUNA HERĂŞTI 2,78
45 COMUNA HOTARELE 2,46
46 COMUNA BĂNEASA 2,39
47 ORAŞUL BOLINTIN-VALE 2,38
48 COMUNA BUCŞANI 2,31
49 COMUNA VÂNĂTORII MICI 2,24
50 COMUNA SCHITU 2,00
51 COMUNA RĂSUCENI 1,92
52 COMUNA MÂRŞA 1,86
53 COMUNA PRUNDU 1,01
54 COMUNA LETCA NOUĂ 0,87
TOTAL JUDEŢ 5,33

 

        În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 08.10.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

        Atragem atenţia asupra obligativităţii purtării măştii de protecţie în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, în toate spațiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)