Peste zece milioane de euro alocaţi judeţului nostru. La aproape un an de la depunerea cererii de finanţare, în data de 24 februarie, a fost semnat Contractul de Finanţare nerambursabilă din cadrul Programului Operaţional de Pescuit 2007 – 2013, Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public – private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare rurală integrate a zonelor pescăreşti. Principalul obiectiv al acestui parteneriat, semnat la nivelul judeţului între Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu (în calitate de solicitant), şi Consiliul Judeţean Giurgiu, Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, Asociaţia pentru Promovarea Societăţii Democratice şi un operator de turism (în calitate de parteneri), este dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti pentru minimizarea declinului sectorului pescăresc şi pentru a sprijini reconversia zonelor afectate de schimbările din acest sector. „În calitate de solicitant, Direcţia noastră a obţinut punctajul maxim la aprobarea cererilor de finanţare, situându-se astfel pe primul loc, din totalul acestor cereri”, spunea directorul DJDRPM Giurgiu, Marian Măroiu. „De asemenea, teritoriul propus pentru implementarea strategiilor integrate ale proiectului „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean” are în componenţa sa un număr de 17 localităţi: municipiul Giurgiu şi comunele: Găujani, Gogoşari, Gostinu, Greaca, Herăşti, Hotarele, Izvoarele, Malu, Oinacu, Prundu, Putineiu, Răsuceni, Slobozia, Stăneşti, Toporu şi Vedea”, a mai precizat Marian Măroiu.

Rolul parteneriatului proaspăt constituit la nivelul judeţului nostru este “de a elabora şi implementa strategia de dezvoltare locală şi de a selecta proiectele beneficiarilor locali în baza strategiei locale aprobate de Autoritatea de Management.” Într-o primă fază, vor avea loc discuţii cu primarii localităţilor prinse în proiect, urmând ca, în a doua etapă, să se demareze efectiv proiectul, prin identificarea şi punerea în valoare a fiecărui operator economic al cărui domeniu de activitate este pescuitul (inclusiv procesarea). Proiectul ar putea fi punctul de plecare pentru reluarea tradiţiei în ceea ce priveşte înfiinţarea liceelor de pescuit în judeţul nostru.

Oana CĂLIN