În luna mai s-a desfăşurat la Kalamata, Grecia, a 5-a Conferinţă a reţelei europene Ecomedia, sub sloganul „TIC şi învăţarea de-a lungul vieţii în toate tipurile de educaţie – promovează diversitatea culturală?” Obiectivul conferinţei a fost acela de a prezenta tendiinţele inovative de educaţie iniţială şi educaţie a adulţilor în noul context internaţional de multiculturalism şi multilingvism generat de implementarea politicilor europene de migraţie a forţei de muncă.

EcoMedia-Europe este o reţea educaţională Socrates-Comenius co-finanţată de Comisia Europeană. Principalul obiectiv tematic al reţelei este strategia de dezvoltare a TIC şi mass-media ca instrumente inovative de educaţie. Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina de Internet a reţelei: www.ecomedia-europe.net.

În cadrul conferinţei au fost prezentate metode moderne de formare profesionala în domeniile următoare:

Formare generală a formatorilor în context multicultural

Aplicarea tehnologiilor moderne în educaţie

Metode inovative de învăţare a adulţilor

E-learning

Ingineria aplicata

Filozofia învăţării

TIC şi problemele de gen

TIC şi integrarea persoanelor cu nevoi speciale

Portofoliul electronic