Directorul Direcţiei Silvice Giurgiu, ing. Dan Dumitrescu, este pe cale de a deveni unul dintre cei mai galonaţi specialişti din domeniu. Cel pe care alţii încercau nu de mult să-l schimbe din funcţie născocindu-i tot felul de lipsuri îşi va susţine în această perioadă teza de doctorat cu titlul: „Cercetări privind răspândirea, regenerarea şi îngrijirea arboretelor din zona Dig- Mal a Luncii inferioare a Dunării”. În capitolul alocat contribuţiilor personale, directorul Direcţiei Silvice demonstrează cât de utilă i-a fost experienţa îndelungată în această zonă, fapt ce-l determină să concluzioneze că” tot ce s-a întâmplat în legătură cu pădurile din acest spectru geografic ţine, în primul rând, de regimul hidrologic.

Ca specii autohtone, în zona studiată, ponderea o deţine încă salcia şi plopii după care urmează vânjul, frasinul, ulmul, stejarul pedunculat, stejarul brumăriu, dudul ş.a. Introducerea în ultimii 40 de ani a plopilor hibrizi şi a sălciilor selecţionate a modificat puternic tabloul răspândirii speciilor în zonă, iar în prezent , aceste culturi ocupă cea mai mare suprafaţă din Lunca Dunării. În cadrul lucrării, ing. Dan Dumitrescu mai demonstrează, pe baza unor observaţii directe, în teren: „asupra răspândirii speciilor de stejar, frasin, ulmi, ca şi a plopilor indigeni, că arealul lor este mai coborât decât cel menţionat în literatura de specialitate şi că salcia este în retragere de pe formele de relief relativ înalte pentru această specie.”

Pentru realizarea acestei teze inginerul Dan Dumitrescu a parcurs peste 100 de lucrări ştiinţifice aparţinând la circa 60 de autori, specialişti în domeniul silvicol cărora le mulţumeşte în prefaţa lucrării. Aşa cum susţine chiar autorul acestei lucrări, cercetările întreprinse au urmărit pe de-o parte, analiza specificului condiţiilor naturale din Lunca Dunării şi tendinţele de evoluţie a acestora pentru a fundamenta măsuri de gospodărire adecvate, iar pe de altă parte, posibilităţile de extindere a speciilor indigene valoroase de esenţă tare şi de esenţă moale, precum şi unele tehnici moderne de valorificare a potenţialului terenurilor apte pentru culturi, în contextul noilor orientări privind managementul pădurilor din zonă.

F. T.