Asociaţia Educaţie pentru Mileniul III, în parteneriat cu GRETA FOR.SE – Franţa şi IDEKE – KALAMATA SECOND CHANCE SCHOOL – Grecia implementează proiectul „TERASE VERZI ÎN EUROPA”, finanţat prin GRUNDTVIG, Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, Parteneriate pentru învăţare. Scopul proiectului este educaţia în contextul dezvoltării durabile prin instruire şi schimb de bune practici europene în cadrul parteneriatului, manifestarea creativităţii şi dezvoltarea cetăţeniei active, durata de 24 de luni si bugetul aprobat de 15000 Euro.

Obiectivele parteneriatului sunt:

Stimularea responsabilităţii civice, a respectului faţă de natură şi dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător.

Susţinerea dezvoltării durabile prin intermediul dialogului european intercultural

Instruirea a minim 20 de persoane pentru a deveni voluntari în domeniul ecologic.

Realizarea a minim 3 terase verzi în cadrul proiectului

Creşterea motivaţiei pentru învăţarea de-a lungul vieţii

Stimularea învăţării de limbi străine şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a computerului

Activităţile proiectului:

Promovarea proiectului în comunităţile locale

Realizarea, evaluarea şi interpretarea chestionarelor de atitudine ecologică în comunităţile locale

Organizarea întâlnirilor de lucru transnaţionale în cadrul proiectului

Realizarea paginii de Internet

Instruire în domeniul ecologiei, horticulturii, limbii engleze şi a informaticii pentru minim 20 de persoane de către fiecare partener

Realizarea materialelor finale în cadrul instituţiilor partenere şi diseminarea lor în comunităţile locale

In cadrul proiectului au fost realizate primele 2 întâlniri de proiect, cea de lansare, care a avut loc în Giurgiu şi a doua de lucru în Franţa.

Întâlnirea din Franţa a avut următoarele obiective:

stabilirea cadrului de organizare a cursurilor,

prezentarea şi evaluarea chestionarelor aplicate de fiecare membru al parteneriatului în comunităţile locale şi analiza comparată a rezultatelor,

stabilirea factorilor de mediu care vor fi analizaţi în cadrul produsului final „Factori globali, acţiuni locale”

prezentarea sistemului de formare profesională a adulţilor în reţeaua naţională GRETA FOR.SE

prezentarea modului de implementare a educaţiei ecologice în comunităţile franceze, atât în sistemul de formare profesională cât şi în viaţa zilnică.

agenda viitoarei întâlniri a echipei de proiect din Grecia