Recent, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, a fost victima unui scandal, generat în urma depistării unor nereguli, constatate cu ocazia unei acțiuni de  verificare a normelor igienico-sanitare privind pregătirea alimentelor, pentru beneficiarii de servicii sociale din centrele din cadrul Direcției.

Astfel, o comisie formată din reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu, Direcției de Sănătate Publică Giurgiu, Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, și Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu a descins în data de 21 februarie 2020, la firma de catering care asigură procesarea hranei beneficiarilor de servicii sociale (copii, adulți și persoane vârstnice) din centrele rezidențiale din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu. Drept urmare a controlului, firma în cauză a sistat livrarea hranei pentru cele aproximativ 500 de persoane beneficiare de servicii sociale în centrele respective.

Pe lângă comunicatul de presă primit din partea D.G.A.S.P.C. Giurgiu, publicația noastră a solicitat un punct de vedere oficial, din partea Direcției, cu întregul parcurs al evenimentului, pentru a constata cine se face vinovat de acest neplăcut incident.

Etapele de derulare ale întregului eveniment s-au precedat astfel:

-În data de 21.02.2020, am fost informați de S.C. ”La Maradona Impex” SRL că firma face obiectul unui control al DSVSA, CPC, DSP și ITM – Giurgiu, drept pentru care, nu se poate livra hrana (parțial, masa de prânz, și integral, cina și micul dejun). Ulterior, firma a anunțat că organele de control nu permit livrarea hranei nici în zilele următoare.

Încă de la prima disfuncție în procesul de livrare a hranei, DGASPC a activat comisia de intervenție în situații de criză, solicitând sprijinul tuturor membrilor acesteia, pentru identificarea de măsuri urgente în vederea asigurării hranei beneficiarilor .

-Concomitent, în data de 22.02.2020, s-au făcut demersuri pentru fiecare instituție de control, solicitându-se concluziile controalelor, și au fost informate instituțiile abilitate ale statului, respectiv Instituția Prefectului, cu privire la situația în care ne aflam, solicitând sprijinul pentru a primi în timp util concluziile controalelor (adrese, notificări transmise pe email).

Comisia de criză s-a întâlnit din nou în data de 23.02.2020, s-a constatat că niciuna din instituțiile sesizate nu au răspuns, și, s-a stabilit, să se solicite Instituției Prefectului să întrunească Comitetul de urgență, în vederea declarării situației de urgență la nivelul DGASPC Giurgiu și să ia măsurile aferente, considerând că neasigurarea hranei pentru aproximativ 500 de oameni, constituie o situație de urgență.

Această situație a fost semnalată punctual autorităților în a căror subordonare și coordonare ne aflam, respectiv Consiliul Județean Giurgiu și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA).

În final, în data de 24.02.2020, am primit răspuns de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului că activitatea firmei SC ” La Maradona Impex” SRL a fost suspendată pe o perioadă de 6 luni; DSVSA a suspendat activitatea pe 4 luni , iar Direcția de Sănătate Publică a suspendat activitatea pe termen de 2 zile!

-În data de 24.02.2020, Instituția Prefectului ne răspunde : Situația prezentată de dvs. nu intră sub incidența prevederilor art.2, lit. a, din OUG nr.21/2004, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, în art.2, lit.a, este definită clar situatia de urgență ca fiind acel eveniment excepțional, cu caracter nonmilitar, care amenință viața sau sănătatea persoanei ( **Sublinierea aparține redacției), mediul înconjurător, valorile materiale și culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse specializate și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate, iar situației prezentate de dvs. nu-i sunt aplicabile aceste prevederi.

Pentru instituția pe care o reprezentam, lipsa hranei pentru 500 de oameni          (copii, adulți cu dizabilități și persoane vârstnice) constituie o urgență majoră și asigurarea acesteia reprezintă o obligație legală și morală, în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, art.5, lit ee)Protecția socială se definește în contextul principiilor, valorilor și tradițiilor ce guvernează relațiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunități și instituții în statele Uniunii Europene și reprezintă un ansamblu de măsuri și acțiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel de bunăstare și securitate socială pentru întreaga populație și în mod special pentru anumite grupuri sociale.

Având conștiența acestor lucruri, experiența și empatia datorată implicării efective în viața acestor oameni, în toată această perioadă ne-am preocupat ca beneficiarilor pe care îi avem în grijă să nu le lipsească nimic. Pentru noi cei care lucrăm în sistemul de asistență socială, hrana beneficiarilor reprezintă unul din aspectele importante ale calității vieții acestora, aspect ce are implicații majore în asigurarea bunăstării și sănătății lor. Pentru a le asigura cele necesare am folosit stocurile de urgență pe care le avem la dispoziție, dar și suportul angajaților implicați direct în furnizarea serviciilor. Pentru modul de gestionare și mobilizare, pentru implicarea de care au dat dovadă îi asigurăm de întreaga noastră apreciere și le mulțumim.”

DGASPC Giurgiu

Concluzii

Din cele de mai sus, cât și din informațiile pe care le-am cules din diferite surse, desprindem câteva aspecte.

1.) Evenimentul a avut, se pare, rolul de a crea o anume emoție, deloc gratuită, ci cu un anumit scop. Sunt voci care susțin că în condițiile de față, în care ar fi nevoie de un nou catering care să asigure hrana celor 500 de persoane, s-ar încerca de fapt forțarea introducerii în ecuație a unui binecunoscut catering din Municipiul Giurgiu, singurul din județul Giurgiu ce ar îndeplini condițiile pentru un astfel de obiect de activitate. Mai ales că, unitatea mai sus citată, a mai asigurat cu mai mulți ani în urmă hrana unităților din nordul județului, subordonate DGASPC. Deși în varianta acestui nou context se ignoră totuși faptul că la o ulterioară licitație, se pot înscrie și unități din București ce sunt situate cu mult mai aproape de beneficiarii acestor servicii, aflați în nordul județului nostru.

2.) Un mare semn de întrebare ridică răspunsul Prefectului de Giurgiu, Aneta Matei, pentru care asigurarea hranei celor 500 de bătrâni, copii și persoane cu dizabilități, nu constituie o situație de urgență. Asta deși în adresa oficială a Prefectului către DGASPC Giurgiu, aceasta precizează (în mod paradoxal) că situația de urgență este acel eveniment excepțional, cu caracter nonmilitar, care amenință viața sau sănătatea persoanei. Păi ce poate amenința viața și sănătatea unei persoane, mai acut decât lipsa de hrană, doamnă Prefect? Cunoașteți dvs. miracolul prin care omul poate trăi vreme îndelungată fără hrană?

3.) Continuarea răspunsului primului om din județ este năucitor, cităm: pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse specializate și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate, iar situației prezentate de dvs. nu-i sunt aplicabile aceste prevederi.

Oare, ce situație mai gravă decât înfometarea a 500 de oameni v-ar putea sensibiliza Doamnă Prefect pentru adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, cum ar fi de exemplu acelea de a li se dea să mănânce oamenilor ăia lăsați de izbeliște? Ne întrebăm dacă printre acei bătrâni care așteaptă cu înfrigurare zilnic o farfurie de mâncare care să le asigure supraviețuirea s-ar număra și părinții dvs., oare, și atunci v-ați prevala de aceleași prevederi inaplicabile în acest caz?

4.) Ciudată este și discrepanța evidentă a termenelor date de instituțiile ce au controlat cateringul. În timp ce Comisariatul pentru Protecția Consumatorului solicita ca activitatea firmei SC ” La Maradona Impex” SRL să fie suspendată pe o perioadă de 6 luni, DSVSA cerea suspendarea pe termen de 4 luni, iar Direcția de Sănătate Publică suspenda activitatea pe termen de doar 2 zile! Ce ar trebui să înțelegem din aceste diferențe de termene? Ce anume ar putea face Direcția Giurgiu pe parcursul lunilor indicate, de suspendare a activității cateringului, pentru ca cei 500 de beneficiari să își primească hrana zilnic?

5.) Există chiar și bănuiala rezonabilă, că scenariul pus la cale în acest caz, este mult mai diabolic și că forțe politice din umbră așteptau ca în urma acestei întreruperi în livrarea de hrană, și a instituirii stării de urgență, s-ar fi oferit o sumă importantă de euro rezolvării acestei situații ce ar fi putut fi folosită drept capcană pentru cei ce ar fi dorit să se înfrupte din ea, sau, altfel spus, ”să pună botul”! Din nefericire pentru autorii cabalei, planul nu a reușit, conducerea DGASPC demonstrând că este formată din oameni onești care n-au purces la o astfel de potlogărie.

Ce este de făcut?

Evident că cei ce răspund de viața și sănătatea acestor 500 de suflete se întreabă acum ce se poate face pentru ca autoritățile statului să considere viața unor oameni ca pe o situație de urgență. Noi ne întrebăm, totodată, dacă va trebui să se întâmple o tragedie cu câțiva dintre cei 500, așa cum deseori s-a petrecut în ultimii ani, la noi în România, pentru ca oamenii aceștia să fie luați în serios, ca disperarea lor să fie tratată așa cum se cuvine. În consecință, solicităm autorităților să asigure de urgență acelor oameni felia de pâine care să le dea speranța zilei de mâine, asigurându-i că celor aflați în fruntea instituțiilor statului, aflate la Giurgiu, le pasă de ei.

PS: Marți după amiază, Prefecta Aneta Matei remitea către presă un nou comunicat, în care, pe lângă înșiruirea neregulilor constatate la cateringul ”La Maradona Impex” de către corpul de control format din reprezentanții mai multor instituții din județ, mai sublinia încă o dată, faptul că, Prefectura Giurgiu și respectiv persoana sa nu dețin prerogativele pentru rezolvarea acestei situații. În comunicat erau învinuiți DGASPC și președintele Consiliului județean, Marian Mina, ceea ce ne convinge că și de data aceasta cazul celor 500 de persoane lăsate la voia sorții constituie pretext pentru răfuieli politice. De relevat că în adresă se mai menționează, cităm: ” Instituția Prefectului urmărește cu atenție această situație și își exprimă întreaga disponibilitate de a contribui la rezolvarea ei…” Nu este însă citată vreo soluție anume, rezolvarea situației fiind exclusiv atribuită președintelui CJ Giurgiu și DGASPC-ului. Asta DA ”întreagă disponibilitate ”!

Ba mai mult, se insinuează că atât Marian Mina, cât și conducerea instituției ”nu s-au interesat vreodată în ce condiții era pregătită hrana pentru beneficiarii de servicii sociale”, deși nu credem că vreun președinte de CJ din țară este obligat să guste din mâncarea acestora, ci tocmai de aceea există instituții abilitate, aflate în subordinea Prefectului, ce sunt obligate să facă astfel de controale. Sunt voci însă care susțin faptul că de abia acum exista contextul politic potrivit pentru crearea unui astfel de conflict, evident din dorința de a se plăti niște polițe …

Pe viitor, sugerăm ca pentru degustarea bucatelor ar putea fi delegat celebrul personaj ce îndeplinește de ceva timp rolul de consilier al Prefectului, Dana Danciu, persoana cea mai nimerită pentru o astfel de activitate complexă, ținând cont de ”expertiza profesională” a acesteia.

(Florian TINCU)