foto_1

În cadrul ultimei ședințe ordinare de Consliu Județean, din 18 mai,  a fost aprobat în unanimitate Proiectul de Hotărâre privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2016.

Mai exact, este vorba despre repartizarea sumei de 379 mii lei pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, având ca destinație reparații capitale pavilion administrativ și reparații capitale pentru Secția exterioară de Psihiatrie de la Vadu Lat. De asemenea, a fost suplimentată secțiunea de dezvoltare cu suma de 72 mii lei, aferentă finalizării obiectivului de investiții ”Reabilitare clădire Spital vechi”. (Teodora N.)