Situația privind stadiul de pregătire al celor 187 de unităţi existente la nivelul județului Giurgiu

0
245

În urma controalelor efectuate de către comisiile mixte de verificare a stadiului de pregătire al unităților de învăţământ din judeţul Giurgiu pentru noul an şcolar 2021-2022, au fost centralizate datele din toate cele 187 de unităţi existente la nivel de județ, iar raportul final se prezintă după cum urmează:

TOTAL UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, dintre care:

– SCENARIUL 1 – PARTICIPARE CU PREZENȚĂ FIZICĂ – 187

– SCENARIUL 2- PARTICIPARE IN SISTEM ONLINE – 0

– ACTIVITĂȚI DIDACTICE ONLINE (justificat de Infrastructură/resurse existente) – 0

– CU ACTIVITATEA SUSPENDATĂ – 0

MODUL DE ASIGURARE AL PAZEI:

– PROPRIE – 28

– SOCIETĂȚI SPECIALIZATE DE PAZĂ – 5

– MIXTĂ – 3

– FĂRĂ – 151

RESPONSABILITATEA ASIGURĂRII MĂSURILOR DE MENȚINERE A ORDINII PUBLICE ÎN PROXIMITATE: 

– POLIȚIE – 162

– JANDARMERIE – 9

– POLIȚIE LOCALĂ – 16

ASIGURAREA MĂSURILOR ORGANIZATORICE DE FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

– UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PROBLEME ÎN FUNCȚIONAREA INSTALAȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE – 5

– UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CARE NUSUNT ASIGURATE MĂSURI IGIENICO-SANITARE – 0

– UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE NU AU ASIGURATE MATERIALELE DE CURĂȚENIE, IGIENĂ ȘI DEZINFECȚIE – 11

– UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ STOCURI DE REZERVĂ CU MATERIALE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ – 29

– UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CARE NU SE POATE ASIGURA SPAȚIU DE IZOLARE TEMPORARĂ – 2

SECURITATE LA INCENDIU: NUMĂR DE CLĂDIRI – 295

– AUTORIZATE – 15

– NEAUTORIZATE – 45

– CARE NU FAC OBIECTUL AUTORIZĂRII – 235

– ECHIPATE CU HIDRANȚI – 142

– ECHIPATE CU INSTALAȚII DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE – 12

TOTAL MIJLOACE DE TRANSPORT ȘCOLAR – 94 

FUNCȚIONALE – 79

– MICROBUZE – 78

– AUTOBUZE – 1

NEFUNCȚIONALE – 15

– MICROBUZE – 15

– AUTOBUZE – 0

MEDIE EFECTIVE ZILNICE ANGRENATE ÎN MĂSURILE DE MENȚINERE A ORDINII PUBLICE/SITUAȚII DE URGENȚĂ: 

– POLIȚIA ROMÂNĂ – 62

– JANDARMERIA ROMÂNĂ – 22

– POLIȚIA LOCALĂ – 8

– IGSU – 2

ACȚIUNI DE VERIFICARE A RESPECTĂRII NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE PROTECȚIE SANITARĂ:     

– NUMĂR ACTIVITĂȚI – 25

– NUMĂR UNITĂȚI ÎN CARE AU FOST IDENTIFICATE SITUAȚII DE NERESPECTARE A MĂSURILOR DE PROTECȚIE SANITARĂ – 0

– NUMĂR PERSOANE IDENTIFICATE CĂ NU RESPECTĂ MĂSURILE DE PROTECȚIE SANITARĂ – 0

(Instituția Prefectului Județului Giurgiu)