AcasăActualitateȘedința ordinară a Consiliul Local al Municipiului Giurgiu - Ordinea de zi

Ședința ordinară a Consiliul Local al Municipiului Giurgiu – Ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a fost convocat ieri, 30 iunie 2021, ora 1400, în ședință ordinară, în sala de ședințe proprie din Bulevardul București, nr.49-51, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa – parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
DIN DATA DE 30 IUNIE 2021

I. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței extraordinare din data de 14 iunie 2021.

II. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolventă – Serviciul Cimitire:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
   • Servicii publice, muncă și protecție socială;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.24/23.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire:
 • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
 • Aviz Comisii de specialitate:
 • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
 • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități finală pentru repartizarea locuințelor, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani pentru anul 2021:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate;
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în municipiul Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate;
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.
 1. Proiect de hotărâre privind valoarea nominală de 21,0 lei a unei acțiuni deținute de Municipiul Giurgiu la Societatea Comercială APA SERVICE S.A.:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate;
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
   • Servicii publice, muncă și protecție socială.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare pentru semestrul I si cuantumul acestora aferente anului școlar 2020-2021:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
   • învățământ, sănătate, social—culturale, sportive, culte și familie.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu, a unui teren situat în localitatea Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
   • învățământ, sănătate, social-culturale, sportive, culte și familie;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35952, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat pe DN5, Km 66, adiacent Biroului Vamal Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
   • Urbanism și amenajarea teritoriului, protecției mediului, agricultură și turism;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E – Distribuție Muntenia S.A., asupra unor terenuri pe care sunt amplasate posturi de transformare a energiei electrice tip anvelopă betonată, situate în Municipiul Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu, a spațiilor din incinta unor Puncte termice și schimbarea destinației inițiale a acestora:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate *:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participate între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Total Media Outdoor S.R.L.:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
   • Urbanism și amenajarea teritoriului, protecției mediului, agricultură și turism;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare, la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Servicii publice, muncă și protecție socială;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Pază Publică Giurgiu S.A., reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea/restituirea cârdurilor de călătorie pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din Municipiul Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
   • Servicii publice, muncă și protecție socială;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul nr.21.667/05.06.2015:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
   • Servicii publice, muncă și protecție socială;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea STATUTULUI MUNICIPIULUI GIURGIU, Județul Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
   • învățământ, sănătate, social—culturale, sportive, culte și familie;
   • Servicii publice, muncă și protecție socială;
   • Urbanism și amenajarea teritoriului, protecției mediului, agricultură și turism;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari si nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în Comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării / finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana, în vederea realizării de investiții publice de interes local:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate *:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor obiecte de inventar:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor obiecte de inventar:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Servicii publice, muncă și protecție socială;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării alimentației pentru persoanele vulnerabile izolate sau carantinate la domiciliu, suspecte de transmiterea infecției cu Coronavirus din municipiul Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
   • învățământ, sănătate, social-culturale, sportive, culte și familie;
 1. Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Tracum S.A. Giurgiu având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
   • Servicii publice, muncă și protecție socială;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
   • Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

III  INFORMĂRI.

 1. Circulara Instituției Prefectului – Județul Giurgiu nr.10.781/04.06.2021 privind obligațiile de informare pentru aleși locali.
 2. Informare privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în trimestrul II al anului 2021.
 3. Raportul nr.9.281/11.05.2021, înregistrat la Primăria municipiului Giurgiu cu nr.24.585/13.05.2021, privind controlul efectuat pentru verificarea activității autorităților administrației publice locale ale municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, în data de 21.04.2021.
 4. DIVERSE.

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
29 ° C
29 °
29 °
28 %
3.5kmh
85 %
mar
27 °
mie
26 °
joi
12 °
vin
17 °
sâm
13 °

NOTA

Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul jurnalgiurgiuvean.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului!