Ședință ordinară a CJ: ce vor lua în discuție aleșii județeni

0
310

Vineri, 30 august, consilierii județeni se vor întâlni în ședința ordinară aferentă lunii august, în cadrul căreia, conform proiectului ordinii de zi, vor avea de aprobat un număr de 11 proiecte de hotărâre.

Acestea privesc, după cum urmează: rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2019; modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 96 din 30 iulie 2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu; aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu; aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km”, în faza Proiect tehnic și Detalii de execuție; aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018, a  principalilor indicatori tehnico – economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km; aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018, a  principalilor indicatori tehnico – economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumul județean DJ 412C Ogrezeni(DJ 412A) – Podișoru – Bucșani – Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601”; încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.11 din 22 martie 2019, pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea nr.236 din 22 noiembrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul judeţean DJ 503:  Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – limită judeţ Teleorman”, în faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiţii; atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa de 256,29 mp la etajul II al mobilului situat în municipiul Giurgiu, Sos. Alexandriei, nr. 7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Giurgiu; atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 52,89 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83 , aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Fundației ,,COMBER”; modificarea punctului 2 al Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.96 din 28 aprilie 2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumurile județene DJ 601D, DJ401B, DJ 412B şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe), punctul 2 – DJ 401B, și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu.

(Jurnal)