Întruniţi în şedinţă extraordinară, aleşii locali au avut de aprobat un număr de opt proiecte de hotărâre, care au vizat, pe rând, suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, bugetul de împrumuturi interne pe anul 2019 şi a listei de investiţii aferente, bugetul centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii. De asemenea, s-a aprobat taxa de începere a licitaţiei pentru închirierea terenului din incinta Pieţei de Peşte din cadrul Direcţiei Administrare Active din Proiecte cu Finanţare Europeană, precum şi aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu şi Centrul Cultural Local “Ion Vinea”, pentru sărbătorirea Zilei Internaţionale a Copilului (1 iunie). Toate proiectele propuse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare de luni, 15 aprilie, au fost aprobate în unanimitate de către cei 15 consilieri locali prezenţi la şedinţa amintită.

(Jurnal)