Ședința extraordinară a Consiliului Județean Giurgiu din 23 martie; Proiecte de Hotărâre….

0
694

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință că în data de 23 martie 2023, ora 1300, la sediul instituției din B-dul București, nr.10, Sala de ședință (cam.207), va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Giurgiu convocată prin Dispoziția nr.103/17.03.2023, cu următoarea ordine de zi:

Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21 februarie 2023 a Consiliului Județean Giurgiu.

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel – secretar general al județului.

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28 februarie 2023 a Consiliului Județean Giurgiu.

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel – secretar general al județului

Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 02 martie 2023 a Consiliului Județean Giurgiu.

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel – secretar general al județului.

Proiect de hotărâre nr.62 din 13 martie 2023 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2023, referatul de aprobare nr.4817 din 13 martie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.4824 din 13 martie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.4825 din 13 martie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

dna. Lidia Pană – director executiv

Vlad Ciobanu dna. Elisabeta Mihalcea dl. Cătălin lonuț Ionescu.

Proiect de hotărâre nr.59 din 09 martie 2023 privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului public de transport persoane prin curse regulate a traseelor județene cod 004, cod 008 și cod 009 operatorului de transport rutier LEON & RAL TRANS S.R.L., referatul de aprobare nr.4643 din 09 martie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.4649 din 09 martie 2023 al Serviciului Juridic – contencios și contracte și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

dna. Daniela Pătru – șef serviciu

Silviu-Cristian Anculescu – președinte comisie .

Proiect de hotărâre nr.61 din 10 martie 2023 privind mandatarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței din data de 24 martie 2023, referatul de aprobare nr.4724 din 10 martie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.4730 din 10 martie 2023 al Compartimentului Dezvoltare regională și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență Prezintă: dl. Dumitru Beianu         – președinte C.J.G

Nicu Mardale – consilier

Silviu-Cristian Anculescu – președinte comisie

Proiect de hotărâre nr. 66 din 14 martie 2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Giurgiu” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării prin Programul Național de Redresare și Reziliență- Pilonul VI: Politici pentru noua generație, apelul de proiecte P.N.R.R./2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14, referatul de aprobare nr.4986 din 14 martie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.4992 din 14 martie 2023 al Compartimentului Programe și proiecte europene, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență

Proiect de hotărâre nr.67 din 15 martie 2023 privind alocarea sumei de 90.000 lei pentru achiziționarea pachetelor acordate de Consiliul Județean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor pascale în anul 2023, referatul de aprobare nr.5015 din 15 martie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr. 5021 din 15 martie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu dna. Simona Tocuț dna. Elisabeta Mihalcea dl. Iulian Negoiță dl. Silviu-Cristian Anculescu

Proiect de hotărâre nr. 68 din 15 martie 2023 privind alocarea sumelor necesare finanțării unor cheltuieli conform Acordului de Asociere între Fundația Proam Events, Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu, referatul de aprobare nr.5107 din 15 martie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.5113 din 15 martie 2023 al Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport

Prezintă: dl. Dumitru Beianu, dna. Mihaela Cristea, dna. Elisabeta Mihalcea. dl. Iulian Negoiță.

PREȘEDINTE: Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI:
Aurelia Brebenel