Ședința extraordinară a aleșilor locali: ce au decis consilierii

0
298

Vineri, 18 octombrie, aleșii locali s-au întâlnit în ședință extraordinară pentru a aproba un număr de opt proiecte de hotărâre.

Acestea au vizat aprobarea planului urbanistic zonal „Extindere sediu OCPI Giurgiu”, pe un teren din Giurgiu, Bulevardul 1907, nr. 1; aprobarea dării în folosință gratuită pentru o perioadă de 2 ani, din patrimoniul municipiului Giurgiu a mijlocului fix – Pușcă CO2 pentru uz veterinar, calibrul 11 mm, seria 8982 +TV calibru 13 mm + cutie transport, către Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE SA în insolvență; aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Primăria Municipiului Giurgiu și Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” București; exercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric „CASA HENTZE”, situat în strada Ștefan cel Mare, nr. 2, municipiul Giurgiu; aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a listei de investiții aferente; aprobarea atribuirii către societatea APA SERVICE SA a Contractului de lucrări și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare menajeră Șoseaua București”; constatarea încetării Contractului nr. 1810/01.02.2019 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat, încheiat cu societatea comercială Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu SA; aprobarea documentației de atribuire a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat în interes local în municipiul Giurgiu către Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE SRL.

Unul dintre proiectele mai importante propuse spre aprobare, cel referitor la achiziționarea Casei Hentze, pentru care primarul Nicolae Barbu a oferit o serie de explicații:

„Avem nevoie de această achiziționare pentru mutarea unei părți a celor de la Centrul Cultural Local „Ion Vinea”, în special a etajului, pentru că acolo nu s-au făcut niciodată reparații. Prețul de achiziție este de 75.000 de lei, și, pentru aprobarea proiectului, avem nevoie de două treimi din voturi”, a încheiat edilul municipiului. Toți cei 15 aleși locali prezenți la ședința extraordinară au votat pentru achiziționarea imobilului amintit.

(Jurnal)