Ședința Consiliului Județean Giurgiu din 20 Aprilie 2021. Proiecte dezbătute…

0
787
Ședința ordinară a Consiliului Județean Giurgiu s-a desfășurat astăzi 20 aprilie, ora 16, în sala de festivități a Centrului Cultural ”Ion Vinea”. 
Ședința s-a desfășurat atât cu prezență fizică, cât și cu respectarea prevederilor Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu.

Proiectele suspuse dezbaterii au fost:

1. Depunere jurământ – Tudorache Petre
2. Depunere jurământ – Croitorescu Alexandru Liviu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în  administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil situat în  Municipiul Giurgiu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric ,,Mausoleul Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul  București, nr.18B, județul Giurgiu.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric „Crucea lui Mihai Viteazul” și a terenului aferent acestuia, situat în sat Crucea de Piatră, comuna Călugăreni, județul Giurgiu.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric „Ansamblul comemorativ” și a terenului aferent acestuia, situat în comuna Călugăreni, sat Crucea de Piatră, Șoseaua București-Giurgiu, nr.2 A, județul Giurgiu.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în sat Crucea de Piatră, Șoseaua București-Giurgiu, nr.2, comuna Călugăreni, județul Giurgiu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi  cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice finanțate  integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și a bugetului fondurilor externe nerambursabile  pe anul 2021 și estimării pe anii 2022-2024.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 18.500.000 lei.
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
11. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.163 din 29 decembrie 2020, privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Județean Giurgiu şi de instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2021.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Societății JUDSERV 2020 S.R.L.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării sustenabilităţii activităţilor proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, cod PN4052, în cadrul Apelului 4 „Dezvoltare locală”, organizat în cadrul Programului  Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
14. Proiect de hotărâre privind delegarea reprezentantului asiguraților din județul Giurgiu în Adunarea Reprezentanților din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
15. Proiect de hotărâre privind emiterea Notificării de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești nr.267/1971 din 15 noiembrie 2013.
16. Proiect de hotărâre  privind acordarea unor sprijine financiare.
Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe pagina de web a instituției: www.cjgiurgiu.ro, secțiunea: Ședințe publice.