Chiriaşii locuinţelor de tip ANL pentru tineri vor putea deveni proprietari. Asta numai după ce vor achita 1600,2 lei pentru un metru pătrat, inclusiv TVA.

Aceasta este, conform informării Direcţiei de Patrimoniu, valoarea de înlocuire, pentru anul 2017, calculată în baza legislaţiei în vigoare.

„Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile publice în administrarea cărora se află imobilul respectiv, şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metrul pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectiv, inclusiv cotele indivize diminuate cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei, până la data vânzării acesteia”, se arată în textul de lege.

Pentru achiziţionarea locuinţelor, cu plata în rate lunare, trebuie achitat în primă instanţă un avans de minim 15% precum şi a unui comision de 1%, iar ratele urmează a fi achitate astfel:

  1. În maxim 15 ani, pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%
  2. În maxim 20 de ani, pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului de contract de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%.
  3. În maxim 25 de ani, pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului de contract de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe economie.

Dosarul de cumpărare a locuinţei de tip ANL trebuie să conţină, pe lângă documentele de identitate ale membrilor familiei, certificat fiscal emis de Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Giurgiu, că nu deţine o altă proprietate, inclusiv casă de vacanţă, pentru toţi membrii familiei; adeverinţă de la asociaţie privind cheltuielile de întreţinere achitate la zi; adeverinţe cu venitul brut pe membru de familie; documente cu alte venituri ale membrilor de familie, precum şi o declaraţie autentificată la notar că, la data încheierii contractului, nu deţine un teren atribuit tinerilor pentru construirea de locuinţă proprietate personală.

(Jurnal)