Imediat după începerea anului şcolar, inspectorii de sănătate publică vor demara controale în şcoli, internate şi cabinete medicale, verificând condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare şi respectarea calendarului de imunizare. Ministerul Sănătăţii acordă un termen de 10 zile acestor controale, în urma cărora se vor elibera şi autorizaţiile sanitare de funcţionare. Acţiunile de verificare se vor realiza atât în unităţile din mediul urban, cât şi în cele din mediul rural. Inspectorii vor verifica condiţiile igienico-sanitare din sălile de clasă, dar şi din incinta unităţii şcolare. Se va urmări dacă sălile de clasă au mobilierul specific, dacă iluminatul este suficient, natural şi artificial şi dacă microclimatul este corespunzător.

De asemenea, vor fi inspectate şi laboratoarele, sălile de sport şi atelierele şcolare. Inspectorii sanitari vor verifica dacă este asigurată apa potabilă curentă şi vor face analize acolo unde este cazul. Grupurile sanitare, sistemul de canalizare a apelor uzate menajere, dar şi blocurile alimentare din cămine şi internate vor fi controlate în conformitate cu normele aflate în vigoare. Totodată, inspectorii vor face controale în internate şi cabinetele medicale. Acestea vor fi inspectate din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare, al aprovizionării cu apă potabilă, dotarea cu materiale sanitare şi medicamente, dotarea cu materiale de dezinfecţie şi curăţenie. De asemenea, inspectorii vor verifica dacă angajaţii au efectuat controalele medicale periodice. La nivelul judeţului Giurgiu, cu o lună înaintea începerii anului şcolar, 68 din cele 192 de unităţi de învăţământ din judeţ nu aveau autorizaţie sanitară de funcţionare, principala deficienţă fiind lipsa sursei de apă curentă, cu precădere în mediul rural. Un alt motiv pentru care nu se pot obţine aceste autorizaţii este starea grupurilor sanitare, cu mult sub standardele impuse. Într-o recentă conferinţă de presă, prefectul Lavinia Crişu a declarat, însă, că are asigurări că, până la 17 septembrie, toate şcolile din judeţ vor obţine autorizaţia sanitară de funcţionare, chiar dacă asta nu înseamnă că au condiţii la nivelul standadelor europene. Prefectul a mai declarat că în municipiu nu au existat niciun fel de probleme în privinţa autorizaţiilor sanitare.

Cristina MOISE