La împlinirea a 120 de ani de atestare documentară a Şcolii cu clasele I – VIII nr. 1 „Sfântul Gheorghe”, cei 607 elevi care învaţă la această reprezentativă unitate a învăţământului giurgiuvean, animaţi fiind de rezultatele bune şi foarte bune şi foarte bune de până acum, sunt hotărâţi ca şi în acest an şcolar să obţină noi performanţe, atât la învăţătură cât şi în activităţile extracurriculare. În acest sens stau mărturie datele statistice de la sfârşitul primului semestru: din 288 de elevi ai cursului primar au promovat 273, iar dintre aceştia 261 au obţinut calificativul FB, la toate obiectele (!), la gimnaziu, din 271 elevi promovaţi, 223 au mediile peste 7 (!).

Este drept că s-au înregistrat şi 43 corigenţi şi 10 elevi cu situaţie şcolară neîncheiată (aceştia, din cauze strict obiective). Menţionăm un fapt de-a dreptul lăudabil: este una dintre foarte puţinele şcoli din judeţ unde nu s-a înregistrat nici un abandon, ia cei 43 de corigenţi, ne arată că aici exigenţa „este la ea acasă” (!). Hotărârea elevilor de la „Sfântul Gheorghe” de a de număra printre cei mai buni este susţinută şi de faptul că la şcoala lor îşi desfăşoară activitatea învăţători şi profesori care, pe lângă solida pregătire profesională acumulată

de-a lungul anilor, au şi o bogată şi apreciată experienţă didactică (majoritatea au gradul I).

Aceşti minunaţi oameni reuşesc să inoculeze elevilor domniilor lor interesul pentru studiu şi dorinţa de a-şi însuşi cunoştinţele care să le asigure un viitor cert.

Elevii acestei prestigioase unităţi şcolare au reuşit să se facă remarcaţi nu numai prin rezultatele la învăţătură, ci şi prin participările la olimpiadele şcolare şi concursurile cultural-educative, atât pe plan local cât şi naţional, clasându-se mai mereu pe locuri fruntaşe. Conducerea şcolii, cu deosebire cei doi directori – prof. Mircea Mărculescu şi respectiv, prof. Daniela – Giorgiana Barbu – acordă o deosebită atenţie organizării şi desfăşurării activităţilor educative în cadrul comisiilor metodice. Merită să evidenţiem câteva dintre multele activităţi pregătite de Comisia „Învăţători”, al cărei responsabil este distinsa institutoare Dana Ciobanu. Astfel, la Concursul Naţional de evaluare în educaţie (etapa predictivă) s-au obţinut următoarele rezultate: la matematică, elevii institutoarei Ana-Maria Constantin şi-au adjudecat locul I (Teodor Albu) şi locul IV- clasament pe centru (Alin Ciocârlan); aceiaşi elevi au obţinut şi la limba română locul I, clasament naţional şi pe centru.

Mult apreciate de elevi şi părinţi au fost vizitele la Biblioteca Judeţeană, la Muzeul „Teoharie Antonescu”, la Fabrica de lapte, dar şi excursia tematică pe valea Prahovei – activităţi organizate de clasele conduse de institutoarele Ana-Maria Constantin, Veronica Duţan, Georgeta Enache, Marioara Stănescu şi înv. Mioara Radu.

La loc de frunte s-au aflat şi serbările şcolare organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României, a Sărbătorilor de iarnă şi Anului Nou, precum şi activitatea „Teatrului de păpuşi” al cărui instructor este înv. Mioara Radu.

Nu putem trece cu vederea parteneriatele cu alte şcoli şi cu Grădiniţele nr. 1 şi 2 în planul activităţilor artistice, parteneriate la reuşita cărora

şi-au adus o substanţială contribuţie majoritatea cadrelor de la ciclul primar, cu deosebire inst. Dana Ciobanu, Steluţa Căpăţână şi înv. Valy Ghizdăreanu.

La gimnaziu, cele patru comisii („Limbă şi comunicare” – resp. Prof. Speranţa Vasilescu, „Om şi societate” – resp. Prof. Daniela – Georgiana Barbu, „Matematică şi ştiinţe” – resp. Prof. Ioana Mârlogeanu şi „Consiliere şi orientare” – resp. Prof. Mariana Vlaşcu) şi-au propus activităţi care, în primul rând, să vizeze încurajarea dezvoltării unei atitudini pozitive a elevilor faţă de procesul didactic, precum şi perfecţionarea relaţiilor interumane.

Referin-

du-se la organizarea şi desfăşurarea activităţilor comisiilor amintite, directorul şcolii – prof. Mircea Mărculescu a ţinut să precizeze: „Elevii, profesorii, dar într-o măsură deloc neglijabilă, şi părinţii au contribuit din plin la buna desfăşurare a activităţilor extracurriculare, fapt pentru care mă declar mulţumit faţă de realizările obţinute şi mulţumesc pe această cale responsabililor comisiilor şi tuturor celorlalte cadre didactice, dintre care amintesc pe prof. Petruţa Hodivoianu, Mariana Fifiiţă, Mariana Ilie, Ana-Maria Leorda, Aurelia Marinescu – Bebeşel, Viviana Dumitriu, Ramona Moisei, Amalia Alexandreanu, Georgeta Dincă, da şi pe elevii Bogdan Daia – clasa a V-a, Ionuţ Chiru – clasa a VI-a, Andrei Marinescu – clasa a VIII-a, Roxana Pena – clasa a VII-a, Diana Dobre – clasa a VII-a, Carolina Mitea şi Dragoş Ioniţă – clasa a IV-a, – care la olimpiadele şi concursurile pe obiecte s-au clasat printre primii la nivel judeţean şi naţional”.

Despre sărbătorirea zilei şcolii ne-a vorbit directorul adjunct al acestei cunoscute unităţi de învăţământ, prof. Daniela Giorgiana Barbu, care printre altele, ne-a spus: „Manifestările prilejuite de cea de-a 120 – a aniversare a şcolii noastre s-au încheiat cu un frumos şi variat program artistic.

Recitatorii, soliştii, grupurile vocale, dansul modern şi dansurile populare, teatrul de păpuşi, dramatizările etc. au fost îndelung aplaudate de sutele de spectatori prezenţi în sala mare a Teatrului Valah. Micii artişti au fost la înălţime pe parcursul întregului spectacol şi sunt convinsă că despre unii dintre ei vom mai auzi vorbindu-se.”

Petre Iordache