Începând cu data de 19 aprilie, Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă derulează o amplă acţiune, la nivel naţional, având ca scop verificarea modului în care angajatorii asigură consultarea şi participarea lucrătorilor la soluţionarea problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, în întreprinderile cu mai puţin de 50 de lucrători, în conformitate cu Programul-cadru de acţiuni şi inspceţie pentru anul 2010.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Giurgiu, întreprinderile cu mai puţin de 50 de lucrători reprezintă circa 98% din totalul întreprinderilor active din economia naţională, iar în cifre absolute, numărul acestora era de 940.379, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2007. „În ţara noastră, ca şi în toate statele membre ale Uniunii Europene, Legea cadru în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 prevede ca principiu general consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor la discutarea tuturor problemelor care ar putea avea consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă. Acţiunea îşi propune să determine modul în care angajatorii respectă prevederile legale şi, în acelaşi timp, să conştientizeze angajatorii şi lucrătorii cu privire la obligaţiile şi respectiv drepturile conferite de lege pentru implementarea principiului general enunţat mai sus”, se arată în comunicatul de presă menţionat. Inspecţia Muncii a pregătit o Fişă informativă care cuprinde principalele cerinţe legale, dar şi exemple de bune practici referitoare la consultarea şi participarea lucrătorilor, care va fi distribuită de către inspectorii de muncă în timpul acţiunilor de control.

Fişa informativă a fost publicată şi pe pagina de internet a instituţiei destinată special întreprinderilor mici şi mijlocii, în scopul informării şi conştientizări tuturor angajatorilor, lucrătorilor şi partenerilor sociali (www.inspectiamuncii.ro/ssmimm; www.itmgiurgiu.ro/noutati). Acţiunea este programată a se derula până la data de 19 noiembrie 2010, iar rezultatele sale vor fi analizate, concluziile desprinse urmând a fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, până la 31 decembrie 2010.

JGR