În luna iunie 2010 Info Grup demarează implementarea unui nou proiect, cu titlul „Sănătos şi competitiv”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, schema de grant Bani pentru sănătatea angajaţilor.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii angajării şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii la locul de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi asigurarea mijloacelor necesare sănătăţii şi securităţii în muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare implementării măsurilor de sănătate şi securitate la locul de muncă în vederea prevenirii bolilor profesionale şi

instruirea şi informarea lucrătorilor în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Durata proiectului este de 12 luni.

Activităţile proiectului:

  1. Instruirea personalului în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
  2. Instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor ecologice şi în domeniul normelor de mediu la locul de muncă
  3. Promovarea proiectului
  4. Monitorizarea proiectului

La finalizarea proiectului sunt aşteptate următoarele rezultate:

– 19 persoane instruite in domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

– 10 materiale necesare instruirii personalului realizate

– 7 persoane instruite pentru utilizarea echipamentelor ecologice

– 19 persoane instruite în domeniul normelor de mediu la locul de muncă

– 2 materiale necesare instruirii în domeniul conservării mediului înconjurător şi a utilizării echipamentelor ecologice realizate

– 3 panouri cu afişare temporara realizate şi amplasate

– 100 de flyere informative realizate şi distribuite clienţilor

– 1 conferinţă de presă organizată în luna a doua de implementare

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0246217805 sau pe adresa de mail [email protected]. Persoană de contact: Rodica Ciobanu, coordinator programe, Info Grup Giurgiu.