S-a dat start depunerii proiectelor de protejare şi promovare a monumentelor istorice finanțate de Institutul Naţional al Patrimoniului

0
151

„Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi decembrie 2020.

La selecţia de finanţare pot participa persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric de categoria A sau B.

Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul prezentei sesiuni şi sumele maxime ce pot fi solicitate pentru un proiect sunt următoarele:

– subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) – 200.000 lei;

– subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice – 140.000 lei.

Înscrierea proiectelor se va face online, iar termenul limită de înscriere este 1 februarie 2022.

Primăria Municipiului Giurgiu prin Direcția Urbanism vine în sprijinul celor care doresc să aplice pentru obținerea unei astfel de finanțări, oferind consultanță în vederea întocmirii și depunerii dosarului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa bd. București, nr. 49-51, Giurgiu, pe email: primarie@primariagiurgiu.ro, cu mențiunea „pentru Direcția Urbanism”, sau telefonic 0246.213.588, int. 208, persoană de contact – Valentin TATU (Compartiment Arhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului).

De asemenea ghidul de finanțare, precum și condițiile de depunere a aplicației pot fi consultate la adresa https://patrimoniu.ro/timbru” – transmite Primăria municipiului Giurgiu.

(Jurnal)